Preduzetništvo uzima maha na Kosovu kroz preduzetnički inkubator

Speeches Shim

Preduzetništvo uzima maha na Kosovu kroz preduzetnički inkubator
Getoar Krasnići, član VenureUP (levo), pomaze studentima sa idejama
Rrita Limaj, Worldlearning (USAID-ov program Transformaciono liderstvo – Stipendije i partnerstva)
Potražnja studenata za obukom za započinjanje prevazilazi očekivanja univerziteta
”Dvadeset i pet timova se već javilo sa svojim novim poslovnim idejama.”

Jun 2018. — Univerzitet u Prištini, najveći javni univerzitet na Kosovu, je pri kraju prošle godine pokrenuo centar za inovacije i preduzetništvo koji je prevazišao čak i najviša očekivanja svojih osnivača.

Iako su početne sesije obuke bile planirane za 100 studenata, potražnja je naglo prerasla u više od 1.000 aplikanata. Javna predstavljanja, kao što je bio slučaj tokom događaja Žene u preduzetništvu, su se odvijala u rasprodatim dvoranama, sve to u okviru univerziteta koji služi 50.000 studenata.

Ko to onda upravlja ovom novonastalom nezaustavljivom mašinerijom? Niko neće biti iznenađen činjenicom da su to diplomci programa Transformaciono liderstvo – Stipendije i partnerstva. Fis Maljesori, Getoar Krasnići i Erbljin Hodža su svi pohađali magistarske studije u Sjedinjenim Državama u okviru gorepomenutog programa. (Pogledaj povezanu priču.)  

Ovaj centar nazvan VentureUP nudi opcije i ideje za nova preduzeća za kojima su studenti dugo tragali mada ih nikada nisu smatrali ostvarljivim, pogotovo šansu da se kroz preduzetništvo izgradi sopstvena budućnost umesto da se prosto čeka posao.

„Kroz VentureUP, sada nudimo sesije mentorisanja, savetovanje u vezi istraživanja tržišta, obuku i radionice za studente Univerziteta u Prištini koji žele da pokrenu svoje startup ideje sa nulte tačke,“ objašnjava Krasnići koji je stekao magistarsku diplomu iz poslovne administracije na Golden Gejt univerzitetu.

Samo u protekla tri meseca, izuzetno motivisani tim VentureUP je radio sa preko 700 studenata univerziteta.

Potražnja za obukom kako iz takozvanih mekih veština radne snage tako i programiranja računara je ogromna – dok su začuđujućih 80 odsto polaznika žene.

„Dvadeset i pet timova se već javilo sa svojim novim poslovnim idejama dok mi razvijamo programe kako bi im pomogli da izgrade preduzeća koja će stvarati radna mesta na Kosovu,” rekao je Maljesori koji je završio magistarske studije iz finansija na Univerzitetu u Misuriju.

Novi preduzetnički poduhvati se kreću od mobilnih aplikacija, prerade metala pa sve do obrazovnih i socialnih preduzeća, da imenujemo samo neke od njih. Imajući u vidu da je Kosovo najmlađa zemlja Evrope, omladina je jedan od njenih najvećih resursa. VentureUP je osmišljen da neguje njihovu kreativnost i maštovitost, pamažući im da dostignu svoj puni potencijal.

„Ovi studenti su generisali dinamizam i energiju,“ kaže Krasnići. „Povratne informacije koje smo do sada dobili su neverovatne. Svi su uzbuđeni zbog mogućnosti koje pruža preduzetništvo, uključujući nastavni kadar i osoblje Univerziteta u Prištini.“

Vreme koje je tim VentureUP proveo u Sjedinjenim Državama, a koje su zajednički finansirali kosovski i američki poreski obveznici, je bilo od neprocenjive vrednosti sa stanovišta pomoći u izgradnji preduzetničkog inkubatora i upravljanju njime. Stipendisti koji su se vratili su kolektivno apsorbovali brojna iskustva, bilo akademska, profesionalna, društvena ili kulturna, kako bi predvodili promene na Kosovu kroz preduzetništvo.

USAID-ov program Transformaciono liderstvo – Stipendije i partnerstva, koji deluje od 2014. do 2019. godine, je partnerstvo osnovano od strane USAID-a i Vlade Kosova. Ovaj projekat nastoji da razvije neophodne veštine kao i liderski kadar koji će predvoditi promene u prioritetnim ekonomskim, političkim i društvenim oblastima na Kosovu. Do sada je, pored 185 stipendija za magistarske studije, dodeljeno preko 100 stipendija za profesionalnu sertifikaciju i uspostavljeno četiri univerzitetskih partnerstava.

 

LINKS

 Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube

Last updated: September 11, 2018

Share This Page