Projekat javno-privatnog dijaloga za razvoj

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat javno-privatnog dijaloga za razvoj je četvorogodišnji projekat vredan 1,43 miliona dolara, koji pomaže izgradnji delotvorne, održive javno-privatne saradnje između Vlade Srbije, privatnog sektora i civilnog društva u cilju unapređenja poslovnog okruženja i generisanja dinamičnijeg i održivijeg ekonomskog rasta.  

AKTIVNOSTI

Projekat će osnovati Korisnički centar za javno-privatni dijalog kako bi podsticao kulturu dijaloga u vezi sa osnovnim ekonomskim reformama. brojne organizacije biće angažovane da pomognu u zastupanju reformi specifičnih za različite sektore kao i da služe kao mentori.

Ključne aktivnosti su:

  • Izgradnja znanja, poverenja, motivacije i kapaciteta relevantnih aktera kako bi se uključili u konstruktivni dijalog sa partnerima projekta;
  • Implementacija inovativnih instrumenata i mehanizama za javno-privatni dijalog kako bi se prihvatili i rešili razvojni izazovi;
  • Obezbeđivanje integracije i održivosti vrednosti i mehanizama javno-privatnog dijaloga;  
  • Sprovođenje marketinške kampanje kao podršku institucionalizaciji javno-privatnih dijaloga i realizaciji pririteta za reform poslovnog okruženja.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunaordni razvoj; USAID/Srbija

Projekat sprovodi:

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Ključni partneri:

Republički sekretarijat za javne politike

Gde radimo:

Širom zemlje

Trajanje projekta:

Od novembra 2017. do novembra 2021.

Ukupna vrednost:

1.763.951dolara

Udeo USAID-a: 1.437.704 dolara

Udeo NALED-a: 326.247 dolara

Kontakt:

Makedonska 30, 11000 Beograd

Tel: +381 11 33 73 063

Fax: +381 11 3373 061

E-mail: naled@naled.rs

Vebsajt: www.naled.rs

Last updated: November 02, 2018

Share This Page