Imovinska prava donose radna mesta i poslovni rast ženama na Kosovu

Imovinska prava donose radna mesta i poslovni rast ženama na Kosovu
Valjbona Ajeti s ponosom prikazuje svoje proizvode
USAID Angažovanje za pravičnost / Centar za Avokaciju i Treniranje
Dokumentacija o imovini otvara pristup kreditima
"Registrovanje imovine na moje ime me je veoma osnažilo!"

Decembar 2017 – Valjbona Ajeti je jedna od osoba sa najjačom voljom, entuziazmom I odlučnošću koje ćete ikada sresti. Ona živi sa svojom porodicom u Gornjoj Slatini – selu u opštini Vitina na Kosovu. Njena kompanija GRASEP – akronim koji se prevodi na „žene iz Gornje Slatine“ – ima 20 zaposlenih žena i proizvodi konzervirano povrće i turšiju, ali je njen glavni proizvod ajvar. poznati sos od crvenih paprika koji odlično ide sa svakom vrstom jela.      

„Kada sam tek počinjala, ljudi su mislili da smo samo jedna grupa žena koja troši vreme uzalud. Niko nas nije uzimao za ozbiljno, uglavnom, zbog toga što žene ne vode poslove gde ja živim,” kaže Ajeti kroz smeh.

Ajetijeva je, zajedno sa drugim ženama i muškarcima iz Vitine, pohađala tokom 2016. goodine kontinuiranu obuku iz ženskih prava, sa fokusom na imovinska i nasledna prava, poslovanja i drugih menadžerskih veština, koju je organizovala lokalna NVO Kosovo Žene za žene (KW4W). Obuka je bila deo USAID-ovog programa Angažovanje za pravičnost koji pomaže civilnom društvu da razvije politike koje pomažu ugroženim i marginalizovanim grupama na Kosovu.

Država ima dobre zakone na papiru, koji garantuju ženama jednaka prava na imovinu ali je njihovo sprovođenje veoma sporo, uglavnom zbog preovlađujućih tradicionalnih stavova u kosovskom društvu. Na Balkanu, a posebno Kosovu, samo muški ćlanovo porodice nasleđuju imovinu, dok ćerke ostaju van testamenta. Iako zakoni obezbeđuju jednakost u raspodeli nasledstva među naslednicima kada nema testamenta, jak društveni pritisak primorava ćerke da se povuku iz nasledstva ostavljajući braću kao jedine nasleđnike. Isti pritisak se vrši i na muškarce koji zajednički registruju imovinu sa suprugama.

Nakon što je postala svesna svojuh prava, Ajetijeva i njen suprug su registrovali imovinu na ime obadvoje umesto na samo njegovo. To je obezbedilo da se Ajetijevoj ne odbije zajam od lokalne banke za razvoj njenog poslovanja.

„Moj biznis nije uvek bio ovako velik kao što je sada. Imala sam neke mašine i mali broj angažovanih ljudi. Sada, prenošenjem dela imovine iz nasledstva mog supruga na moje ime, moj uspeh kao poslovna žena će dobiti nov poticaj,“ kaže Ajetijeva. Ona sada nema ograničenja za dobijanje zajmova i širenje svog posla u pogledu prostora, veće opreme i dodatne radionice za svoje osoblje.

„Registrovanje imovine na moje ime me je veoma osnažilo,“ kaže ona.

Ajeti je bila svesna svojih prava, poznavala zakone, ali je ipak ključna bila njena odlučnost da ostvari svoja zakonom zagarantovana prava. „Želim da ohrabrim i druge žene. Njihova prava na imovinu su zagarantovana zakonom. Nijedna žena ne treba da okleva oko ostvarivanja svojih prava,“ kaže ona.

Prema istraživanju o imovinskim pravima izvršenom 2015. godine, a koje je sponzorisao USAID, samo 16 odsto žena na Kosovu poseduje zemlju. Većina zemlje je registrovana na ime muža ili najstarijeg muškog člana porodice. Ali zahvaljujući ženama kao što je Ajetijeva, situacija se polako menja. Sve je više parova koji posed nad zemljom registruju na oba imena i više žena koje ostvaruju svoja prava na nasleđivanje.

Dok je biznis Ajetijeve prerastao u nešto čiju veličinu niko na selu nije mogao zamisliti, on nije jedina promena u Slatini. Stavovi meštana ovog sela o ravnopravnosti polova su se takođe promenili, sada kada je više žena zaposleno i ostvaruje svoja imovinska prava.

Od 2015. godine, USAID-ov program Angažovanje za pravičnost je u opštinama Vitina, Kačanik i Štrpce obučio 1540 žena i preko 1500 muškaraca o imovimskim pravima, a planira da obuči dodatnih 400 žena i muškaraca pre završetka programa 2018. godine.

                 

 

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube

Last updated: December 12, 2017

Share This Page