USAID Najavljuje Novi Program Imovinskih Prava

For Immediate Release

Thursday, May 15, 2014
Xheraldina Cernobregu

Priština, 15 Maj – Agencija S.A.D. za Međunarodni Razvoj pokreće Program Imovinskih Prava koji je dizajniran da poboljša režim imovinskih Prava na Kosovu, ojača vladavinu zakona i poveća privredni rast i investicije na Kosovu.

USAID-ov Program Imovinskih Prava (PIP) je četvorogodišnja aktivnost koja ima za cilj da se bavi izazovima u oblasti imovinskih prava i da razvije plan za stabilizaciju režima imovinskih prava na Kosovu. Program će raditi u partnerstvu sa Vladom Kosova, odabranim opštinama i drugim relevantnim domaćim i međunarodnim partnerima. USAID je izdvojio 8.5 milliona američkih dolara za realizaciju Programa Imovinskih Prava.

USAID-ov Program Imovinskih Prava podržava sledeća četiri cilja:

  • bolja koordinacija i postavljanje prioriteta u oblasti imovinskih prava u bliskoj saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama;
  • poboljšani sudski procesi u vezi sa imovinskim zahtevima;
  • povišena sposobnost žena u ostvarivanju svojih imovinskih prava u praksi; i
  • veći pristup informacijama i bolje razumevanje imovinskih prava.

USAID-ov Program Imovinskih Prava će biti implementiran od strane Tetra Tech.

USAID je nezavisna agencija federalne vlade koja prima opšte smernice spoljne politike od Državnog Sekretara, i pruža ekonomsku i humanitarnu asistenciju po celom svetu već više od 50 godina. USAID ove godine obeležava 15-godišnjicu Partnerstva za Pozitivne Promene na Kosovu.

Last updated: April 26, 2016

Share This Page