USAID Najavljuje Novi Program Za Povećanje Međuetničke Saradnje i Interakcije na Kosovu

15-godišnjica Partnerstva za Pozitivne Promene na Kosovu.
USAID ove godine obeležava 15-godišnjicu Partnerstva za Pozitivne Promene na Kosovu
USAID

For Immediate Release

Wednesday, May 7, 2014
Xheraldina Cërnobregu

Priština, 7 Maj – Misija Agencije S.A.D. za Međunarodni Razvoj na Kosovu pokreće novi program u cilju povećanja angažovanja svih građana u Kosovskim institucijama i društvu u celini.

Unapređenje Kosova Zajedno (UKZ) je trogodišnja aktivnost koja ima za cilj da poveća konstruktivnu međuetničku saradnju i interakciju, prvenstveno između većinskih Kosovskih Albanaca i nevećinske Srpske populacije, koja je od vitalnog značaja za bezbednost i stabilnost na Balkanu. Program deluje u partnerstvu sa opštinama i drugim partnerima u okviru Vlade u pružanju podrške angažovanju ciljanih zajednica.

Program Unapređenja Kosova Zajedno je zamišljen za implementaciju aktivnosti fokusiranih na zajednice koje su korisnice programa, u 16 partnerskih opština na Kosovu: Gračanici, Klokotu, Novom Brdu, Partešu, Ranilugu, Štrpcu, Gnjilanu, Istoku, Klini, Obiliću, Peći, Vučitrnu, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku, i Zvečanu. USAID je dodelio $7.5 miliona dollara za Unapređenje Kosova Zajedno .

USAID-ov program Unapređenja Kosova Zajedno podržava sledeća četiri cilja:

  • Poboljšanje autonomne, horizontalne komunikacije između: (a) Kosovskih Albanaca i nevećinskih zajednica; i (b) Vlade Kosova i nevećinskih zajednica;
  • Poboljšanje ekonomskih prilika u ciljnim opštinama;
  • Povećanje efikacnosti i kapaciteta ciljnih opštinskih uprava, kako bi bile u stanju da adekvatno odgovore potrebama svojih građana; i
  • Izgradnja, uz pomoć lokalnih partnera, kapaciteta domaćih orgnizacija kroz korišćenje lokalnog međuetničkog liderstva u svrhe implementacije programskih ciljeva 1,2 i 3.

Unapređenje Kosova Zajedno će biti implementirano od strane Chemonics International Inc.

USAID je nezavisna agencija federalne vlade koja prima opšte smernice spoljne politike od Državnog Sekretara, i pruža ekonomsku i humanitarnu asistenciju po celom svetu već više od 50 godina. USAID ove godine obeležava 15-godišnjicu Partnerstva za Pozitivne Promene na Kosovu.

Last updated: April 26, 2016

Share This Page