Uspesi srpskih firmi na domaćem i međunarodnom tržištu

Američka vlada, preko Američke agencije za međunaordni razvoj (USAID), i Vlada Republike Srbije, 28. marta 2018. svečano su obeležile rezultate nedavno završenog Projekta za razvoj privatnog sektora (PSD). Projekat u vrednosti od 4 miliona dolara pomogao je firmama i preduzetnicima južne i jugozapadne Srbije da se razvijaju i rastu. Projekat je realizovan kroz direktno partnerstvo između USAID-a i Razvojne agencije Srbije.

Last updated: March 14, 2019

More Videos

Share This Page