USAID Mission Director Yastishock's Remarks on International Day of Persons with Disabilities

Speeches Shim

Video Transcript 
Hello! I am Ann Marie Yastishock, the Mission Director for USAID/Vietnam. On the occasion of the International Day of Persons with Disabilities, I would like to send my best wishes to each and every person with disabilities in every corner of Vietnam. Today is an important day that recognizes the inclusion, strength and resilience of persons with disabilities. Today I urge everyone to focus less on the disability and concentrate instead on the individual, and his or her abilities. This is the intent of USAID’s Disability Program. USAID pledges to continue to promote the rights and inclusion of marginalized and underrepresented populations in Vietnam’s development process. Happy International Day of Persons with Disabilities! --- Xin chào, tôi là Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm nay, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến mỗi người khuyết tật trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Đây là ngày có ý nghĩa quan trọng ghi nhận sự hòa nhập, nghị lực và khả năng vượt khó vươn lên của người khuyết tật. Hôm nay, tôi kêu gọi mọi người hãy tập trung nhìn nhận năng lực của từng cá nhân thay vì chú ý đến khiếm khuyết của họ. Đây là mục tiêu mà chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID hướng đến. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quyền và sự hòa nhập của các nhóm yếu trong xã hội trong quá trình phát triển của Việt Nam. Chúc mừng Ngày Quốc tế Người khuyết tật!

Last updated: June 22, 2022

More Videos

Share This Page