USAID i Vlada Srbije obeležavaju uspehe u stvaranju boljih uslova poslovanja

BEOGRAD – 16. novembra 2017., Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), agencija Vlade SAD, i Vlada Republike Srbije proslavili su rezultate i obeležiti kraj sedmogodišnjeg USAID Projekta za bolje uslove poslovanja vrednog 19,5 miliona dolara.

Last updated: December 14, 2018

More Videos

Share This Page