USAID and BiH: 25 Years of Partnership

Speeches Shim

USAID and  Bosnia and Herzegovina have been partners for 25 years. USAID helped rebuild the country after the devastating war of 1992-1995. Since then, USAID has helped transform Bosnia and Herzegovina into a free and open democracy with a vibrant and growing economy as well as helped set the country on the road to self-reliance and Euro-Atlantic integration. This is a brief history of our 25 years of partnership.

Video Transcript 
Under the USAID mission, the American people have been continuously helping citizens of Bosnia and Herzegovina in building a better future. The total amount of provided help is over $2 billion. There are a number of areas in which USAID has provided its support, and one of the key ones is the $372 million reconstruction and construction segment. In the area of economic recovery, various loans have been provided to help citizens restart their businesses. In this way, more than 16,000 citizens gained new jobs. For over 23,000 farmers across the country, assistance has been provided in business development and the adoption of new technologies, facilitating access to new markets. In order to encourage easier business development, USAID helped introduce tax reforms and shorten the period for obtaining constructions permits. Court procedures have been improved for the first time in 34 years, cutting in half the time taken to resolve a case. Numerous initiatives that contribute to the process of reconciliation and confidence building in BiH have been supported, for over 500,000 people. To improve the protection of human rights and provide better living conditions for marginalized groups in Bosnia and Herzegovina, USAID has supported over 1,000 advocacy activities. Remaining consistent with its mission, USAID did not neglect its role even during the global pandemic when it provided $7 million in aid to the people of Bosnia and Herzegovina. In the years ahead, USAID will continue to lead activities and investments in Bosnia and Herzegovina to become strategic partners. -- Putem USAID-a, američki narod kontinuirano pomaže građanima Bosne i Hercegovine da izgrade bolju budućnost. Ukupna pružena pomoći iznosi do sada preko 2 milijarde dolara. USAID je pružio podršku brojnim sektorima, a jedan od ključnih je i područje obnove i izgradnje u koje je investirano 372 miliona dolara. U cilju ekonomskog oporavka zemlje obezbjedjeni su raznovrsni krediti za ponovno pokretanje poslovanja. Na ovaj način više od 16.000 građana dobilo je radno mjesta. Uz to je preko 23.000 poljoprivrednika širom zemlje dobilo podršku za razvoj poslovanja i usvajanje novih tehnologija, čime im je olakšan pristup novim tržištima. Da bi poduzetnicima olakšao poslovanje, USAID je pomogao u reformi poreskog sistema i skraćenju roka za dobijanje građevinskih dozvola. Po prvi put su, nakon 34 godine, uvedena poboljšanja u sudske procese, prvenstveno skraćivanjem vremena potrebnog za rješavanje sudskih sporova. Podržane su i brojne inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja a u kojima je učestvovalo više od pola miliona gradjana BiH. Kako bi poboljšao zaštitu ljudskih prava te uvjete življenja marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini, USAID je u tom cilju podržao preko 1.000 različitih projekata. Ostajući dosljedan svojoj misiji, USAID nije zanemario svoju ulogu ni za vrijeme globalne pandemije, obezbjedivši građanima Bosne i Hercegovine dodatnu pomoć u iznosu od 7 miliona dolara. U godinama pred nama, USAID će nastaviti sa svojim aktivnostima u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja zajedničkog strateškog partnerstva.

Last updated: November 30, 2022

More Videos

Share This Page