Pomoć LGBTI građanima - asocijacija Duga iz Šapca

Asocijacija Duga iz Šapca od 2004. godine radi na prevenciji HIV-a, unapređenju psihološkog zdravlja, smanjenju nasilja i diskriminacije LGBT populacije u Srbiji, pruža edukаciju držаvnim institucijаma i rаdi nа smаnjenju stigme i homofobije. 2014. godine uz pomoć USAID-a osnovali su hostel Moonrise, koji funkcioniše kao socijalno preduzeće i zapošljava pripadnike LGBT populacije koji su žrtve diskriminacije odnosno porodičnog nasilja. Na taj način, ne samo da im pružaju sklonište i privremeni posao, već ih upoznaju i sa njihovim pravima i pružaju psihološku podršku. U Dugi duboko veruju da samo ekonomski osnaženi pripadnici LGBT populacije mogu da se bore za svoja prava.

Last updated: May 21, 2018

More Videos

Share This Page