Pitajte kada - Đavola posla

U junu 2012. godine, četiri godine nakon pokretanja akcije Iz lavirinta, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj je u partnerstvu sa Radio-televizijom Srbije i uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) i Fondacije za otvoreno društvo pokrenula novu nacionalnu kampanju za unapređenje privrednog ambijenta pod nazivom Pitajte kada. U toku šest meseci, koliko je predviđeno da kampanja traje, NALED i RTS će emitovati kratke video spotove o različitim birokratskim problemima sa kojima se susreće privreda u Srbiji (komplikovane procedure, visoki i nepotrebni porezi, nesprovodivi zakoni) i informisati javnost o statusu i značaju sprovođenja regulatornih reformi u našoj zemlji.

Ideja kampanje je da se skrene pažnja javnosti i izvrši pozitivan pritisak na nadležne institucije da obećaju ne samo šta, većKADA će određeni birokratski problemi biti rešeni. Privrednici i građani će preko veb sajta NALED-a i uz podršku Web Sistem Media putem društvenih mreža, moći da prijave komplikovane procedure koje ometaju njihovo poslovanje ili svakodnevno funkcionisanje i da pitaju izabrane predstavnike vlasti kada će ti problemi biti rešeni. Svi prikupljeni predlozi će biti objavljeni na sajtu NALED-a, a najznačajnija pitanja će biti obrađena u okviru Sive knjige propisa i dostavljena u formi peticije predsedniku nove Vlade RS i resornim ministrima od kojih će se tražiti konkretan odgovor. NALED će pratiti rad institucija i izveštavati o njihovoj spremnosti da otklone administrativne prepreke za poslovanje.

Last updated: June 18, 2018

More Videos

Share This Page