Omladinski aktivizam

U okviru projekta "Politike koje rade", ovim spotom podržavamo omladinski aktivizam , u nadi da ćemo podstaći mlade na veću participaciju u društvu . Ovaj projekat se sprovodi pod okriljem programa Civilno Društvo za budućnost koji sprovodi Institut za odžive zajednice u saradnji sa USAID-om. 

Last updated: May 23, 2018

More Videos

Share This Page