Konsultativno edukativni centar Bajina Bašta

Konsultativno edukativni centar Bajina Bašta u partnerstvu sa Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta, Udruženjem Trik iz Nove Varoši se zalažu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Bajinoj Bašti i Novoj Varoši, njihovo mapiranje u sredini i uključivanje u kulturne, obrazovno-vaspitne i socijalne tokove.

Inicijativa je deo projekta "Politike koje rade" koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Instituta za održive zajednice (ISC)

Last updated: April 20, 2018

More Videos

Share This Page