Kad ženama dobro ide...

Kad ženama dobro ide - bolje ide državi, bolje ide zajednici, bolje ide porodici" rekao je Administrator USAID-a Mark Grin. Saznajte kako je USAID pomogao ženama u Srbiji.

Last updated: May 24, 2019

More Videos

Share This Page