Administrator Samantha Power Meets with Ukrainian Journalists and Media Experts

Press Release Shim

Speeches Shim

Readout

For Immediate Release

Tuesday, February 15, 2022
Office of Press Relations
press@usaid.gov

The below is attributable to Spokesperson Rebecca Chalif:‎

Today, Administrator Samantha Power hosted a roundtable of journalists and media experts in Ukraine to hear directly about their experiences as tensions continue to escalate on the border. 

Administrator Power thanked the participants for their commitment to providing fact-based news and information to the Ukrainian people amidst a fog of Russian disinformation, and noted their bravery in continuing to report and prepare their teams in an increasingly tense environment. The journalists shared their concern that Russian aggression may lead to a loss of internet or electricity, limiting their ability to continue their operations, as well as the ways they are preparing for such contingencies. They also shared how the Kremlin has ramped up and sustained its disinformation offensive in Ukraine in recent months, using Russian state-owned broadcasters, inauthentic websites, trolls, and social media platforms to inaccurately portray the West or Ukraine as an aggressor and to undermine the independence of the Ukrainian state.

The participants discussed how civil society, journalists, government institutions, and the international community can work together to bolster independent journalism, and safeguard an informed Ukrainian public. The Administrator reaffirmed ongoing support from the U.S. government for the people of Ukraine, and reiterated USAID’s commitment to partnering and supporting independent media in Ukraine.


 

Адміністратор Саманта Пауер зустрілася з українськими журналістами та медіа-експертами

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вашингтон, округ Колумбія
15 лютого 2022 р.

Занотовано зі слів представника Ребекки Шаліф:‎

Сьогодні адміністратор Саманта Пауер провела круглий стіл за участю українських журналістів та медіа-експертів, щоб безпосередньо почути про їхній досвід під час загострення напруги на кордоні. 

Адміністратор Пауер подякувала учасникам за їхню віддану працю, яка полягає в тому, щоб надавати українському народу засновані на фактах новини та інформацію серед мороку російської дезінформації, а також відзначила їхню сміливість продовжувати інформування та підготовку своїх команд за дедалі більш напружених умов. Журналісти висловили стурбованість у зв‘язку з тим, що російська агресія може призвести до відключення Інтернету чи електроенергії, що може обмежити можливості продовження їхньої діяльності, а також з підготовкою до таких надзвичайних ситуацій. Вони розповіли й про те, як протягом останніх місяців Кремль продовжував і нарощував свою дезінформаційну атаку в Україні, використовуючи російські державні ЗМІ, підставні веб-сайти, тролів та соціальні мережі, щоб облудно представити Захід чи Україну як агресора та підірвати незалежність Української держави.

Учасники зустрічі поговорили й про те, як громадянське суспільство, журналісти, державні інституції та міжнародна спільнота можуть співпрацювати в цілях підтримки незалежної журналістики та захисту поінформованості української громадськості. Адміністратор підтвердила незмінну підтримку народу України з боку уряду США та підтвердила відданість USAID партнерству та підтримці незалежних ЗМІ в Україні.


 

Встреча администратора Саманты Пауэр и украинских журналистов и медиа экспертов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вашингтон, округ Колумбия
15 февраля 2022 года

Представитель USAID Ребекка Шалиф сделала следующее заявление:

Сегодня администратор Саманта Пауэр провела круглый стол с журналистами и специалистами по СМИ из Украины, чтобы напрямую узнать об их опыте на фоне нарастающего напряжения на границе. 

Администратор Пауэр поблагодарила участников за их приверженность подготовке для украинского народа репортажей и информации, основанных на фактах, на фоне российской дезинформации. Она отметила их мужество в связи с тем, что они продолжают работать и готовить своих коллег к ситуации, которая становится все более напряженной. Журналисты высказали опасения в связи с тем, что российская агрессия может привести к отключению интернета или электричества, что помешает их работе, и рассказали о том, как они готовятся к подобным сценариям. Они также описали, каким образом Кремль расширил и продолжил свою кампанию дезинформации на территории Украины, используя российские государственные СМИ, фальшивые вебсайты, троллей и социальные медиа, изображая Запад и Украину в качестве агрессора с тем, чтобы поставить под сомнение независимость украинского государства.

Участники обсудили возможности для сотрудничества между гражданским обществом, журналистами, государственными институтами и международным сообществом с целью оказания поддержки независимым журналистам и сохранения доступа украинской общественности к информации. Администратор подчеркнула, что правительство США будет продолжать поддерживать народ Украины, а также вновь выразила приверженность USAID партнерствам с независимыми СМИ в Украине и их поддержке.

Last updated: June 28, 2022

Share This Page