Fact Sheets

As of May 7, Syrian Arab Republic Government (SARG) airstrikes, ground clashes, and shelling continued in Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)-held southern areas of the capital city of Damascus, including the unofficial Palestinian refugee camp of Yarmouk, international media report. As of late April, an estimated 3,500 Palestinian refugees had fled the Yarmouk camp due to the conflict, according to international media. Those remaining in the camp are sheltering in basements with limited access to food, medicine, and safe drinking water, as the UN has been unable to access the camp since 2015.

Проектот на УСАИД за модернизација на инспекциските служби е четиригодишен проект со буџет во висина од 1,6 милиони долари. Проектот беше започнат во септември 2016 година за да помогне во воведување модерен, адаптиран за бизнисите и логичен систем за инспекција кој ќеја зголеми ефикасноста на инспекциските органи преку спроведување на најдобрите практики и принципи во процесот на инспекција. Општата цел на проектот е да се подобри бизнис околината во Македонија.

Партнерство за подобра бизнис регулатива е четиригодишна активност со вкупен буџет од 1,9 милиони долари за поддршка на микро и мали бизниси во Република Македонија, која помага да се подобри нивната способност да се усогласат со законските барања и да учествуваат во креирањето на политиките за мали и средни претпријатија (МСП).

Проектот за инклузија и иновации во микрофинансирањето е тригодишна програма со буџет од 1,4 милиони долари за подобрување на пристапот до финансиски производи прилагодена на потребите на домаќинствата со ниски примања, претприемачи и средни и мали претпријатија во земјите од Западен Балкан, со цел да се создадат нови работни места, поттикнување на економскиот раст и намалување на сиромаштијата. Целта на повисоко ниво е да се помогне Македонија да се приближи кон критериумите за пристапување во ЕУ.

Проектот на УСАИД за факторинг, со буџет од $700,000, е нова, тригодишна активност насочена кон забрзување на развојот на малите и средни претпријатија (МСП) преку поголемо користење на финансиската услуга за факторинг. Тоа е финансиска трансакција во која еден бизнис продава побарувања со кредитна вредност (обично тоа е фактура), на фирма што врши финансиски услуги, со попуст кој генерално е еднаков на интересот плус трошоците за услугата.

Започнат во 2017 година, Проектот за развој на деловниот екосистем активно работи на зголемување на продуктивноста, приходите и работните места во микро,малите и средните претпријатија (ММСП).

Gender equality is defined in USAID’s Gender Equality and Female Empowerment Policy as a state “in which both men and women have equal opportunity to benefit from and contribute to economic, social, cultural and political development; enjoy socially valued resources and rewards; and realize their human rights.” The U.S. Agency for International Development Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) is committed to collaborating with partners to bridge gender inequality gaps in programming to advance inclusive growth by strengthening women’s economic empowerment and increasing women’s and girls’ voices in decision-making, leadership and science.

Националната конвенција за Европската унија (ЕУ) во Република Македонија е двегодишна активност со вкупен буџет од 222.280 американски долари, обезбедени од УСАИД и Агенцијата на Словачка за меѓународен развој. Оваа активност се спроведува во партнерство со Центарот за истражување на Асоцијацијата на Словачка за надворешна политика, и со локалната организација Европско движење во Република Македонија. 

Through this project, USAID works to make youth the principal agents of social and political change in Bosnia and Herzegovina.

Проектот за заштита на правата на мигрантите и бегалците е две и пол годишна активност со буџет од 673,300 долари, кој има за цел за да ја поддржи имплементацијата на  меѓународните стандарди за човекови права и правата на бегалците о во Македонија.

Pages

Last updated: July 21, 2018

Share This Page