Fact Sheets

The Coca-Cola Company (TCCC) and the U.S. Agency for International Development (USAID) have created a unique partnership to address community water needs in developing countries around the world.

Кыргыз Республикасындагы Challenge TB долбоору көптөгөн дарыларга туруктуу жана дарыларга кеңири туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн кыска мөөнөттүү режимди жана жеке режимди программалык киргизүүгө жардам көрсөтүүдө.

Проект содействует во внедрении в Кыргызской Республике краткосрочного и индивидуального режимов лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, в том числе с применением новых препаратов.

In the Kyrgyz Republic the Challenge TB project helps to implement shorter regimens and new drugs for the treatment of drug-resistant forms of tuberculosis.

The number of food-insecure people in Haiti’s hurricane-affected areas has decreased from approximately 1 million people as of late October to an estimated 400,000 people as of late December, according to the UN World Food Program (WFP)-led Emergency Food Security Assessment (EFSA) conducted from December 2–20. The EFSA also found a significant decline in the proportion of households adopting negative coping strategies due to food insecurity, with a 74 percent decrease in Sud Department, a 58 percent decrease in Grand’Anse Department, and a 54 percent decrease in Nippes Department.

Программа жарандык коомдун, бизнес сектордун жана мамлекеттик органдардын ортосундагы эффективдүү кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Натыйжада, кыйла тиешелүү мамлекеттик органдардын жоопкерчиликтүү жана ачыктыгы, ошондой эле жарандык коомдун ишенимдүүлүгү жана туруктуулугунун өсүшү күтүлөт.

Долбоор жеке сектор менен кызматташтыкта айыл-чарба секторундагы атаандаштыкты күчөтүү аркылуу Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө салым кошот.

Пятилетний проект USAID «Успешный аймак» работает с органами местного самоуправления (ОМСУ) с целью повышения эффективности их деятельности, улучшения качества оказываемых ими услуг, повышения доверия граждан и налаживания связей между муниципалитетами по Кыргызской Республике для обмена опытом. 

USAIDдин "Ийгиликтүү аймак" долбоору – жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары менен иштөөгө жана алардын ишин жакшыртууга, сапаттуу кызмат көрсөтүүгө, жарандардын ишенимин жогорулатууга жана Кыргыз Респубикасындагы аймактар арасында тажрыйба алмашууну күчөтүүгө багытталган беш жылдык долбоор.

USAID’s Community and Municipal Governance Initiative is a five-year project that works with local self-governments to improve their performance, deliver quality services, increase citizens’ trust and promote peer-learning networks across the Kyrgyz Republic.

Pages

Last updated: April 21, 2018

Share This Page