Fact Sheets

Smart Waters долбоорунун негизги максаты - суу секторундагы билимди кеңейтүү, суу чарбасындагы адистер менен менеджерлердин ортосунда жумушчу мамилелерди орнотуу, суу ресурстарын башкарууга, илимий чөйрө менен кызматташууга болгон потенциалды көрсөтүү.

Smart Waters долбоорунун негизги максаты - суу секторундагы билимди кеңейтүү, суу чарбасындагы адистер менен менеджерлердин ортосунда жумушчу мамилелерди орнотуу, суу ресурстарын башкарууга, илимий чөйрө менен кызматташууга болгон потенциалды көрсөтүү.

The main goal of the Smart Waters project is to address the knowledge dis-lock in the region in water sector, build working relations among water managers and specialists, and demonstrate the potential of the basin management approach and cooperation with the academia.

Долбоор текст окууну үйрөтүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүү  жана окууну коомчулукта жайылтуу аркылуу 1-4-класстардын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртууга багытталган.

ЛИДЕР долбоору АИВ менен жашаган адамдардын Борбор Азиялык Ассоциациясынын, анын Секретариатынын жана Казакстан, Кыргыз республкасы менен Тажикстан бөлүмдөрүнүн лидерлик жана уюштуруучулук потенциалын өркүндөтүүгө багытталган. Бул стигмаларды жана дискриминацияны четтетүү боюнча натыйжалуу иш алып барууга, АИВтин алдын алуу жана дарылоонун комплекстүү системасына бирдей мүмкүнчүлүктү камсыздоого жана ошондой эле АИВ менен жашаган адамдардын укугун бузууларга жооп кайтарууга арналган.

Долбоор камакта жаткан жана эркиндигинен ажыратуу жерлеринен бошогон калктын негизги топторунун арасында ВИЧ-инфекциянын алдын-алуу, дарылоо, кароо жана колдоо көрсөтүү боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү жогорулатуу аркылуу ВИЧ-инфекциянын алдын-алууга багытталган.

The PSES pilot project supports Libya’s private sector to play a proactive and constructive role in bridging divides and reducing conflict in five Libyan communities. Based on Libyan-led community consultations, PSES supports targeted economic activities that build citizen trust, economic cooperation and interdependence between the sides of five communities in conflict, with a particular focus on engaging women and youth. The overall goal is to boost stability and reduce community-level conflict while strengthening Libya’s burgeoning private sector.

The Victims Institutional Strengthening Program (VISP) provides technical support at the national, departmental and municipal levels for the effective implementation of public policies for Colombia’s over eight million victims.  

The "Victims Participation and Collective Reparation Program,” promotes the effective participation of civil society in the implementation of the Victims and Land Restitution Law. 

Pages

Last updated: February 13, 2017

Share This Page