Fact Sheets

The "Victims Participation and Collective Reparation Program,” promotes the effective participation of civil society in the implementation of the Victims and Land Restitution Law. 

Stabilization Facility for Libya (SFL) supports the Libyan Government of National Accord (GNA) by providing tangible ‘quick-wins’ at the local level in the East, South and West of Libya. SFL implements improvements, such as rehabilitating critical infrastructure and restoring basic public services, in close collaboration with local governing institutions.

Thousands flee as SARG forces regain control of eastern Aleppo city from opposition groups. Nationwide ceasefire commences on December 30, excludes ISIL and JFS. Clashes in Wadi Barada obstruct water access for up to 5 million people. UN releases 2017 HNO, identifies 13.5 million people in need of humanitarian assistance in Syria. U.S.-backed SDF launch offensive to gain control of Ar Raqqah city from ISIL

 

The Coca-Cola Company (TCCC) and the U.S. Agency for International Development (USAID) have created a unique partnership to address community water needs in developing countries around the world.

Долбоор көптөгөн жана кеңири дарыларга туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн кыскартылган режимди жана жаңы дары дармектерин киргизүүгө көмөктөшөт.

Проект оказывает содействие вo внедрении новых противотуберкулезных препаратов и укороченного режима лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.

Challenge TB helps to introduce shorter regimens and new drugs for treatment of multidrug and extensively drug-resistant forms of TB.

The number of food-insecure people in Haiti’s hurricane-affected areas has decreased from approximately 1 million people as of late October to an estimated 400,000 people as of late December, according to the UN World Food Program (WFP)-led Emergency Food Security Assessment (EFSA) conducted from December 2–20. The EFSA also found a significant decline in the proportion of households adopting negative coping strategies due to food insecurity, with a 74 percent decrease in Sud Department, a 58 percent decrease in Grand’Anse Department, and a 54 percent decrease in Nippes Department.

Программа жарандык коомдун, бизнес сектордун жана мамлекеттик органдардын ортосундагы эффективдүү кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Натыйжада, кыйла тиешелүү мамлекеттик органдардын жоопкерчиликтүү жана ачыктыгы, ошондой эле жарандык коомдун ишенимдүүлүгү жана туруктуулугунун өсүшү күтүлөт.

Долбоор фермерлердин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, рынокторду кеңейтүү, айыл чарбадагы тандалган кошумча нарк чынжырларынын атаандаштыгын жогорулатуу үчүн жеке сектор менен өнөктөштүктөрдү түзүү аркылуу чакан фермерлердин кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Долбоор айыл чарба секторунда, өзгөчө аялдар менен жаштар үчүн, кошумча жумуш орундарын камсыздайт, жана ошондой эле азыктуулугу жогору тамак-аштын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууну көздөйт.

Pages

Last updated: December 11, 2017

Share This Page