Fact Sheets

Опитування громадської думки свідчать про те, що громадяни України не відчувають достатнього рівня довіри до судової системи.

Широко розповсюджена корупція у сфері права до сьогодні перешкоджає розбудові демократичних інститутів, інтеграції до європейських структур та реформуванню економіки. Питання судової реформи і нині залишаються вкрай політизованими. Судова система не користуватиметься довірою громадян, якщо її інститути не стануть доведено незалежними, об’єктивними та підзвітними.  Відбувається поступ у сфері законодавчого реформування судової системи, але у цій сфері і досі залишається низка невирішених ключових проблем, до яких, зокрема, належать:

  • Недостатній рівень прозорості, ефективності та дієвості у роботі судів
  • Відсутність лідерства у забезпеченні вищого рівня незалежності судової влади
  • Обмежені можливості для професійного розвитку суддів та працівників апарату судів
  • Низький рівень суспільної довіри до судової системи.

Економіка України характеризується одним з найнижчих рівнів енергоефективності та одним з найвищих питомих обсягів атмосферних викидів. В результаті цього країна є одним з суттєвих чинників глобальної зміни клімату. За показником викиду антропогенних парникових газів на вироблену одиницю валового внутрішнього продукту (ВВП), Україна переважає майже всі країни світу. Це пов’язано зі значною енергоємністю її економіки, яка є майже втричі вищою, аніж у середньому по країнах Євросоюзу (за даними Міжнародного енергетичного агентства, 2012 р.)

Низька ефективність використання енергоресурсів в Україні сповільнює економічне зростання, підвищує залежність економіки від коливання цін, відволікає ресурси держави та приватного бізнесу від вирішення інших першочергових питань та створює залежність від іноземних постачальників енергоносіїв.

Программа по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики (KPSP) – это пятилетняя инициатива оказания технической помощи, финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством меж-дународного развития Великобритании (DFID). KPSP содействует переходу Кыргызской Республики к прочной парламентской форме правления.

The Kyrgyz Republic Parliamentary Strengthening Program (KPSP) is a five-year technical assistance initiative funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the United Kingdom Department for International Development (DFID).  

Проект USAID по борьбе с торговлей людьми оказывает содействие усилиям Центрально Азиатских Республик в борьбе с торговлей людьми через продвижение и усиление мер по предотвращению и защите жертв торговли людьми с учетом гендерного подхода. 

The USAID Counter-Trafficking Project contributes to the efforts of the Central Asian Republics to address human trafficking by promoting and reinforcing gender-sensitive prevention and protection measures for victims of trafficking. The project was launched in Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan in 2010 and in the Kyrgyz Republic in October 2011.

Продолжительность:
Январь 2012 г. – январь 2015 г.

Исполняющий партнер:
Интерньюс Нетуорк

Ключевые партнеры:
Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана

Географический охват:
По всей стране

Обзор деятельности

Duration:
January 2012 – January 2015

Implementing Partner:
Internews Network

Key Partners:
Kyrgyzstan Public Television and Broadcasting Corporation

Activity Locations:
Nationwide

Activity overview

Программа по совместному управлению (ПСУ) работает над развитием эффективного сотрудничества между гражданским обществом, частным сектором и правительством Кыргызской Республики для достижения более ответственного и подотчетного управления, а также более надежного и устойчивого гражданского общества. Цель ПСУ – поддержать усилия правительства по повышению роли гражданского общества в предоставлении услуг через механизмы государственного социального заказа. Кроме того, ПСУ способствует повышению потенциала гражданского общества в формировании государственной политики, повышении прозрачности работы правительства, информировании граждан и более активному вовлечению их в эдвокаси.

The USAID-IDLO Judicial Strengthening Program (JSP) is a five-year project providing targeted assistance to the judicial system to improve its independence, effectiveness, and integrity. The program is designed to strengthen rule of law by decreasing corruption, supporting judicial independence, improving the judicial personnel system and internal judicial management, and restoring judicial integrity by increasing public access to and management of judicial information. JSP is implemented through a cooperative agreement with the International Development Law Organization (IDLO).

Pages

Last updated: February 11, 2016