Fact Sheets

The U.S. Agency for International Development’s Climate Change Adaptation Project Preparation Facility for Asia and the Pacific (USAID Adapt Asia-Pacific) program helps countries gain access to international climate adaptation funding so they can enhance climate resiliency. The five-year, $17 million program shares information and best practices about fund requirements and provides technical assistance to governments so they can access the existing pool of international climate change adaptation funds along with their domestic budget and funding from the private sector. By linking climate funding organizations with eligible Asia-Pacific countries, the program helps prepare projects that increase resilience to the negative effects of climate change.

UN-led peace talks commence in Geneva on February 23. Up to 10,000 people flee from opposition-held areas of Dar’a amid recent clashes. Insecurity prompts UN to suspend cross-border assistance via the Bab al-Hawa, Ramtha border crossings. Relief agencies express concern regarding recent attacks on health infrastructure and personnel

Smart Waters долбоорунун негизги максаты - суу секторундагы билимди кеңейтүү, суу чарбасындагы адистер менен менеджерлердин ортосунда жумушчу мамилелерди орнотуу, суу ресурстарын башкарууга, илимий чөйрө менен кызматташууга болгон потенциалды көрсөтүү.

Smart Waters долбоорунун негизги максаты - суу секторундагы билимди кеңейтүү, суу чарбасындагы адистер менен менеджерлердин ортосунда жумушчу мамилелерди орнотуу, суу ресурстарын башкарууга, илимий чөйрө менен кызматташууга болгон потенциалды көрсөтүү.

The main goal of the Smart Waters project is to address the knowledge dis-lock in the region in water sector, build working relations among water managers and specialists, and demonstrate the potential of the basin management approach and cooperation with the academia.

Долбоор текст окууну үйрөтүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүү  жана окууну коомчулукта жайылтуу аркылуу 1-4-класстардын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртууга багытталган.

ЛИДЕР долбоору АИВ менен жашаган адамдардын Борбор Азиялык Ассоциациясынын, анын Секретариатынын жана Казакстан, Кыргыз республкасы менен Тажикстан бөлүмдөрүнүн лидерлик жана уюштуруучулук потенциалын өркүндөтүүгө багытталган. Бул стигмаларды жана дискриминацияны четтетүү боюнча натыйжалуу иш алып барууга, АИВтин алдын алуу жана дарылоонун комплекстүү системасына бирдей мүмкүнчүлүктү камсыздоого жана ошондой эле АИВ менен жашаган адамдардын укугун бузууларга жооп кайтарууга арналган.

Долбоор камакта жаткан жана эркиндигинен ажыратуу жерлеринен бошогон калктын негизги топторунун арасында ВИЧ-инфекциянын алдын-алуу, дарылоо, кароо жана колдоо көрсөтүү боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү жогорулатуу аркылуу ВИЧ-инфекциянын алдын-алууга багытталган.

PSES uses applied research to refine and test hypotheses that allow for active and effective private-sector contribution to peace in Libya. The hypotheses are premised on the idea that private sector actors, in collaboration with governmental institutions and local communities, can become agents of peace by finding solutions that meet Libyan private sector and consumer needs for stable markets, functional supply chains, and viable commercial infrastructure. Through pilot engagements, the project will test whether certain types of private sector activities produce greater improvements in the public’s faith in government and public safety. This analysis will help support Libyan-led solutions that address both new and longstanding drivers of conflict and social marginalization, ideally in inclusive, effective, and sustainable ways.

Pages

Last updated: February 13, 2017