Fact Sheets

The project assists with the introduction of new drugs to fight tuberculosis and shortened treatment regimens for multi-drug resistant forms of the disease.

The number of food-insecure people in Haiti’s hurricane-affected areas has decreased from approximately 1 million people as of late October to an estimated 400,000 people as of late December, according to the UN World Food Program (WFP)-led Emergency Food Security Assessment (EFSA) conducted from December 2–20. The EFSA also found a significant decline in the proportion of households adopting negative coping strategies due to food insecurity, with a 74 percent decrease in Sud Department, a 58 percent decrease in Grand’Anse Department, and a 54 percent decrease in Nippes Department.

Программа жарандык коомдун, менчик бизнестин лидерлеринин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Ушундай кызматташуунун натыйжасы катары кыйла жоопкерчиликтүү жана отчет берүүчү мамлекеттик органдар, ошондой эле кыйла ишенимдүү жана туруктуу жарандык коом болуп калышы керек.

Агро горизонт долбоору өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу, рынокторду кеңейтүү жана тандалган айыл-чарба чынжырчаларынын кошумча наркынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жолу менен майда фермерлердин кирешелерин көбөйтүүгө багытталган төрт жылдык программа болуп эсептелет. Долбоор азыктардын жеткиликтүүлүгүн камсыздандыруу менен, айыл чарба секторунда, өзгөчө аялдар жана жаштар үчүн жумуш орундарын түзүүдө.

Пятилетний проект USAID, направленный на развитие органов местного самоуправления через улучшение их деятельности, предоставления качественных услуг, повышения доверия граждан и продвижение обмена опытом между различными регионами Кыргызской Республики.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу (ЖӨБ) органдарын өнүктүрүү боюнча USAIDдин беш жылдык долбоору. Ал ЖӨБ органдарынын ишин жакшыртууну, сапаттуу кызмат көрсөтүүнү, жарандардын ишенимин жогорулатууну жана Кыргыз Республикасынын аймактарынун ортосунда тажрыйба алмашууну күчөтүүгө багытталган.

USAID’s Community and Municipal Governance Initiative is a five-year project that works closely with local self-governments to improve their performance, deliver quality services, increase citizens’ trust and promote peer-learning networks across the Kyrgyz Republic.

Ukraine’s economic crisis exposed legal, regulatory and institutional weaknesses. Ukraine needs dramatic and decisive reforms to stabilize and revitalize its economy. The three most urgent interventions include: improving the business enabling environment for SME’s, implementing a fair and transparent commercial law framework, and diversifying Ukraine’s export markets.

In Bosnia and Herzegovina (BiH), people with disabilities are often economically and socially excluded on a much larger scale than those in Western Europe. The state has been unable to fully meet its responsibilities to citizens with special needs. People with intellectual disabilities are often placed in institutions, rather than being empowered to live independently.

The U.S. Agency for International Development supports the Local Capacity Initiative project under the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) to improve access to quality HIV services for key populations in Lao PDR, Thailand and Vietnam.

Pages

Last updated: March 24, 2017