Fact Sheets

The Coca-Cola Company (TCCC) and the U.S. Agency for International Development (USAID) have created a unique partnership to address community water needs in developing countries around the world.

Долбоор көптөгөн жана кеңири дарыларга туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн кыскартылган режимди жана жаңы дары дармектерин киргизүүгө көмөктөшөт.

Проект оказывает содействие вo внедрении новых противотуберкулезных препаратов и укороченного режима лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.

In the Kyrgyz Republic the Challenge TB project assists with the implementation of shorter regimen and regimens containing new drugs for the treatment of multidrug and extensively drug-resistant forms of TB.

The number of food-insecure people in Haiti’s hurricane-affected areas has decreased from approximately 1 million people as of late October to an estimated 400,000 people as of late December, according to the UN World Food Program (WFP)-led Emergency Food Security Assessment (EFSA) conducted from December 2–20. The EFSA also found a significant decline in the proportion of households adopting negative coping strategies due to food insecurity, with a 74 percent decrease in Sud Department, a 58 percent decrease in Grand’Anse Department, and a 54 percent decrease in Nippes Department.

Программа жарандык коомдун, менчик бизнестин лидерлеринин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Ушундай кызматташуунун натыйжасы катары кыйла жоопкерчиликтүү жана отчет берүүчү мамлекеттик органдар, ошондой эле кыйла ишенимдүү жана туруктуу жарандык коом болуп калышы керек.

Долбоор фермерлердин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, рынокторду кеңейтүү, айыл чарбадагы тандалган кошумча нарк чынжырларынын атаандаштыгын жогорулатуу үчүн жеке сектор менен өнөктөштүктөрдү түзүү аркылуу чакан фермерлердин кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Долбоор айыл чарба секторунда, өзгөчө аялдар менен жаштар үчүн, кошумча жумуш орундарын камсыздайт, жана ошондой эле азыктуулугу жогору тамак-аштын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууну көздөйт.

Пятилетний проект USAID, направленный на развитие органов местного самоуправления через улучшение их деятельности, предоставления качественных услуг, повышения доверия граждан и продвижение обмена опытом между различными регионами Кыргызской Республики.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу (ЖӨБ) органдарын өнүктүрүү боюнча USAIDдин беш жылдык долбоору. Ал ЖӨБ органдарынын ишин жакшыртууну, сапаттуу кызмат көрсөтүүнү, жарандардын ишенимин жогорулатууну жана Кыргыз Республикасынын аймактарынун ортосунда тажрыйба алмашууну күчөтүүгө багытталган.

USAID’s Community and Municipal Governance Initiative is a five-year project that works closely with local self-governments to improve their performance, deliver quality services, increase citizens’ trust and promote peer-learning networks across the Kyrgyz Republic.

Pages

Last updated: March 30, 2017