Fact Sheets

Building on previously successful initiatives, Philanthropy for Local Communities is a two-year direct grant implemented by the Trag Foundation, a Serbian civil society organization (CSO). The project’s goals are to increase civic participation in local communities and promote local philanthropy across Serbia. To achieve these goals, the project helps Serbian CSOs increase direct contact with their local constituencies, diversify their funding sources, and contribute to the development of local philanthropy—an issue of great importance to ensure CSO sustainability in in the country.

OSNOVNE INFORMACIJE

OSNOVNE INFORMACIJE

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID). Projekat ima za cilj da građane širom Srbije dovede u direktan kontakt sa njihovim izabranim predstavnicima, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i da stvori prilike da diskutuju o pitanjima od javnog značaja.

 

AKTIVNOSTI

BACKGROUND

Enhancing Accountability and Responsiveness of Elected Officials in Serbia is a two-year direct grant implemented by the Center for Free Elections and Democracy (CeSID). The project brings citizens throughout Serbia in direct contact with their elected representatives at both the national and local levels and it creates opportunities to discuss issues of public importance.

OSNOVNE INFORMACIJE

Divac omladinski fondovi 2.0 je dvogodišnji projekat koji se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Program je namenjen osnaživanju mladih za zastupanje u oblasti mobilizacije lokalnih resursa kao i učešća mladih u izradi politika na lokalnom nivou. Ovaj projekat se nastavlja na rezultate koje je postigao prethodni projekat Divac omladinskih fondova koji je takođe podržao USAID.

BACKGROUND

Divac Youth Funds 2.0 is a two-year project implemented in partnership with the Ana and Vlade Divac Foundation. The program empowers youth to advocate for local resource mobilization and youth participation in local policy development.  This project builds on the success of the initial USAID-supported Divac Youth Fund project.

OSNOVNE INFORMACIJE

Ženski edukacioni centar (ŽEC) je dvogodišnji projekat javno privatnog partnerstva na unapređenju veština radne snage koji se realizuje u saradnji sa Insert, doo., Everest, doo., i opštinom Ruma. Centar obezbeđuje stručnu obuku za žene u cilju unapređenja njihovih veština kako bi odgovorile na potrebe privrede i poslodavaca Sremskog okruga. Time centar obezbeđuje firmama radnu snagu koja ispunjava zahteve tržišta rada i pomaže rast izvozno orijentisanih grana industrije kao što su obućarska, kožarska i proizvodnja nameštaja.

BACKGROUND

USAID’s Women Education Center (WEC) is a two-year workforce development public-private partnership with Insert, Ltd., Everest, Ltd., and the Municipality of Ruma. The center provides vocational training to women to improve the quality of their skills to reflect the needs of industries in the Srem district.  By doing so, the center provides industries with a labor force that is able to meet market demands, providing for growth in export-oriented industries such a shoes, leather, and furniture.

OSNOVNE INFORMACIJE

Kako bi podstakla svoju privredu i ispunila zahteve za pridruženje EU, Srbija mora da izvrši restrukturiranje i privatizaciju brojnih državnih preduzeća. Program Vlade Srbije za preduzeća u restrukturiranju obuhvata vise od 500 preduzeća koja su u različitim fazama privatizacije. Očekuje se da će oko 30.000 radnika prihvatiti program i uzeti otpremninu (čiji je maksimalni iznos 8.000 evra). 

Pages

Last updated: March 30, 2017