Macedonian flag

Работа во УСАИД

Јазик : English | Macedonian

Speeches Shim

Ви благодариме за интересот за работа во Канцеларијата на УСАИД во Македонија. Во моментов немаме објави за слободни работни места или практиканство. Ве молам проверете наскоро. 

 

Last updated: April 07, 2020

Share This Page