Macedonian flag

Соопштенија за медиумите

Јазик : English | Macedonian

Speeches Shim

15-07-2021 12:30

(Ќафасан, Северна Македонија) За олеснување на трговијата и транспортот и подобрување на прекуграничната соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија, владата на САД, преку УСАИД, им помага на царинските управи на двете земји да воспостават заеднички граничен премин и заеднички контроли на најголемиот премин Ќафасан – Qafë Thanë.  Заедничките гранични премини и заедничките контроли значително го намалуваат времето на поминување на стоките преку границите, а нивното воспоставување претставува исклучително важен чекор за подобра подготовка на земјите за економска интеграција во ЕУ.

Како поддршка на билатералниот рамковен договор за заеднички гранични контроли потпишан од страна на премиерите Еди Рама и Зоран Заев, Владата на САД ќе соработува со двете влади во насока на зајакнување на капацитетите на нивните царински управи за извршување на заеднички царински контроли во согласност со меѓународните стандарди и најдобрите практики.

 

Last updated: July 21, 2021

Share This Page