Македонско знаме

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
  • USAID focuses on improving the competitiveness of micro, small, and medium-sized enterprises that have the potential for growth and job creation.

    Learn More

About Macedonia

УСАИД ја поддржува Македонија во напорите за зајакнување на демократските практики и институции, зголемување на економскиот развој и подобрување на квалитетот на образованието.

Поддршката за демократија е концентрирана на зајакнување на независноста, транспарентноста и професионалноста на судскиот систем и подобрување на парламентарниот надзор. УСАИД исто така им помага на граѓаните да го зголемат ефективниот надзор над нивната влада преку граѓанска вклученост и со промовирање на независни и легитимни медиуми.

Програмата за економски раст се концентрира на подобрување на деловната средина и зголемувањето на конкурентноста на малите и средни претпријатија во сектори со потенцијален раст и можност за отворање на нови работни места.

УСАИД работи со Министерството за образование со цел да им овозможи на младите знаења и вештини кои го зајакнуваат економскиот раст и го зголемуваат разбирањето на разликите кое е неопходно во едно мултиетничко општество. Агенцијата исто така се стреми на сите деца да им обезбеди еднаков пристап до образованието.

Last updated: April 26, 2018

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

УСАИД/Македонија
Самоилова 21
1000 Скопје
Република Македонија
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

Ана Луиза Пинто
Агенција на САД за меѓународен развој
Биро за Европа и Евроазија
Вашингтон
20523
САД
Phone 
(202)567-4033
Fax 
(202) 567-4261