Macedonian flag

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
  • Проектот на УСАИД со читање до лидерство го подобрува читањето во раните одделенија и проценката за математичка писменост

    Learn More
  • УСАИД се залага за подобрување на интеретничката кохезија и граѓански вредности помеѓу младите од основните и средните училишта

    Learn More
  • УСАИД преку своите економски програми се фокусира на подобрување на конкурентноста на микро, мали и средни претпријатија кои имаат потенцијал за раст и создавање работни места.

    Learn More
Фотографија од основачот на „Вори” и неговата сопруга во позадина на нивната палета на производи
И покрај комплексните правила, македонските бизниси започнуваат да растат

About Macedonia

УСАИД ја поддржува Македонија во напорите за зајакнување на демократските практики и институции, зголемување на економскиот развој и подобрување на квалитетот на образованието.

Поддршката за демократија е концентрирана на зајакнување на независноста, транспарентноста и професионалноста на судскиот систем и подобрување на парламентарниот надзор. УСАИД исто така им помага на граѓаните да го зголемат ефективниот надзор над нивната влада преку граѓанска вклученост и со промовирање на независни и легитимни медиуми.

Програмата за економски раст се концентрира на подобрување на деловната средина и зголемувањето на конкурентноста на малите и средни претпријатија во сектори со потенцијален раст и можност за отворање на нови работни места.

УСАИД работи со Министерството за образование со цел да им овозможи на младите знаења и вештини кои го зајакнуваат економскиот раст и го зголемуваат разбирањето на разликите кое е неопходно во едно мултиетничко општество. Агенцијата исто така се стреми на сите деца да им обезбеди еднаков пристап до образованието.

Last updated: August 17, 2018

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Macedonia
Samoilova 21
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

David Brown
US Agency for International Development
Bureau fro Europe and Eurasia
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202)567-4033
Fax 
(202) 567-4261