Macedonian flag

North Macedonia

Јазик : English | Macedonian | Shqip

Country contact shim

Speeches Shim

About North Macedonia

УСАИД ја поддржува Македонија во напорите за зајакнување на демократските практики и институции, зголемување на економскиот развој и подобрување на квалитетот на образованието.

Поддршката за демократија е концентрирана на зајакнување на независноста, транспарентноста и професионалноста на судскиот систем и подобрување на парламентарниот надзор. УСАИД исто така им помага на граѓаните да го зголемат ефективниот надзор над нивната влада преку граѓанска вклученост и со промовирање на независни и легитимни медиуми.

Програмата за економски раст се концентрира на подобрување на деловната средина и зголемувањето на конкурентноста на малите и средни претпријатија во сектори со потенцијален раст и можност за отворање на нови работни места.

УСАИД работи со Министерството за образование со цел да им овозможи на младите знаења и вештини кои го зајакнуваат економскиот раст и го зголемуваат разбирањето на разликите кое е неопходно во едно мултиетничко општество. Агенцијата исто така се стреми на сите деца да им обезбеди еднаков пристап до образованието.

Contact Information

Земја/контакт во мисијата

USAID/North Macedonia
Samoilova 21
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
Телефон 
+(389) 2 310 2000
Факс 
+(389) 2 310 2499

Контакт во Вашингтон

U.S Agency for International Development
Washington DC
, DC 
USA
Телефон 
(202) 712-4300
Факс 
(202) 567-4261

Last updated: July 27, 2022

Share This Page