Macedonian flag

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
 • УСАИД помага да се зајакне конкурентноста на микро, малите и средни претпријатија преку подобрени услуги, олеснет пристап до финансии, поедноставено деловно опкружување.

  Learn More
 • УСАИД го поддржува зајакнувањето на граѓанското општество, зголемувањето на граѓанската вклученост и унапредување на професионалноста во медиумите преку грантови за локалните организации.

  Learn More
 • УСАИД помага да се изградат капацитетите на извршната власт, законодавната власт и националните изборни механизми со цел да се подобрат услугите за граѓаните.

  Learn More
 • УСАИД го поддржува зголемувањето на меѓуетничката интеграција и вклучувањето на маргинализираните групи во општеството.УСАИД го поддржува зголемувањето на меѓуетничката интеграција и вклучувањето на маргинализираните групи во општеството.

  Learn More
Аниса и Софија заедно цртаат графити
МЛАДИТЕ ЛУЃЕ - ПРИМЕР ЗА ЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА
Читањето и пишувањето на Брајово писмо и овозможи на Барбара Василевска да учи со многу побрзо темпо Проект за деца со пречки во видот
ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ВИДОТ ГО ДОБИВААТ ПОТРЕБНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Фотографија од основачот на „Вори” и неговата сопруга во позадина на нивната палета на производи
И покрај комплексните правила, македонските бизниси започнуваат да растат

About Macedonia

УСАИД ја поддржува Македонија во напорите за зајакнување на демократските практики и институции, зголемување на економскиот развој и подобрување на квалитетот на образованието.

Поддршката за демократија е концентрирана на зајакнување на независноста, транспарентноста и професионалноста на судскиот систем и подобрување на парламентарниот надзор. УСАИД исто така им помага на граѓаните да го зголемат ефективниот надзор над нивната влада преку граѓанска вклученост и со промовирање на независни и легитимни медиуми.

Програмата за економски раст се концентрира на подобрување на деловната средина и зголемувањето на конкурентноста на малите и средни претпријатија во сектори со потенцијален раст и можност за отворање на нови работни места.

УСАИД работи со Министерството за образование со цел да им овозможи на младите знаења и вештини кои го зајакнуваат економскиот раст и го зголемуваат разбирањето на разликите кое е неопходно во едно мултиетничко општество. Агенцијата исто така се стреми на сите деца да им обезбеди еднаков пристап до образованието.

Last updated: November 26, 2018

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Macedonia
Samoilova 21
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

U.S Agency for International Development
Washington DC
, DC 
USA
Phone 
(202) 712-0000
Fax 
(202) 567-4261