Өкмөт менен жарандык коом мамлекеттик сатып алуулардагы ачык-айрымдуулукту жогорулатуу үчүн кызматташат

Press Release Shim

Speeches Shim

Каржы министринин орун басары Улугбек Календеровдун айтымында, “Салык төлөө – бул жарандык милдет, ал эми мамлекеттин милдети - келип түшкөн каражаттарды натыйжалуу жана ачык-айкын башкаруу. Ийгиликтин ачкычы – мамлекет менен жарандык коомдун кызматташтыгы».
Каржы министринин орун басары Улугбек Календеровдун айтымында, “Салык төлөө – бул жарандык милдет, ал эми мамлекеттин милдети - келип түшкөн каражаттарды натыйжалуу жана ачык-айкын башкаруу. Ийгиликтин ачкычы – мамлекет менен жарандык коомдун кызматташтыгы».

Шашылыш жарыялоого

Бейшемби, 16 Июнь, 2022

Каржы министрлиги жана USAID Кыргыз Республикасында Мамлекеттик сатып алуулардын ачык-айрымдуулугу жана отчеттуулугу боюнча форумдун ачылышын өткөрдү. Форум жарандык коом үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен келишимдерди аткарууда жана мамлекеттик каражаттарды башкарууда маалымат алмашуу, жарандардын көйгөйлөрү менен бөлүшүү,  отчеттуулукту жана ачык-айрымдуулукту камсыз кылуу үчүн чогуу иш алып баруу жана өз ара аракеттенүү үчүн аянтча катары кызмат кылат.

Форум АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) тарабынан каржыланган жана DevTech Systems Inc тарабынан ишке ашырылган “Фискалдык отчёттуулук жана туруктуу соода” (ФОТС) долбоорунун алкагында уюштурулду.
Форумдун ачылышына Финансы министринин орун басары Календеров, АКШ Элчилигинин саясий жана экономикалык маселелер боюнча өкүлү Райна Фарнсворт айым, өкмөттүн, жарандык коомдун, илимий чөйрөнүн, массалык маалымат каражаттарынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты.

Каржы министринин орун басары Улугбек Календеровдун айтымында, “Салык төлөө – бул жарандык милдет, ал эми мамлекеттин милдети - келип түшкөн каражаттарды натыйжалуу жана ачык-айкын башкаруу. Ийгиликтин ачкычы – мамлекет менен жарандык коомдун кызматташтыгы».

Жакында кабыл алынган «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзам сатып алуучу уюмдарды мамлекеттик сатып алуулар системасында ачык-айрымдуулукту жана отчеттуулукту камсыз кылуу үчүн мамлекеттик сатып алуулардын бардык этаптарында жарандык коомдун уюмдарын тартууга түздөн-түз милдеттендирди.

АКШ Элчилигинин өкүлү Райна Фарнсворт жарандык коомдун да, өкмөттүн да бул жаатта ачык-айрымдуулукту жогорулатуу үчүн узак мөөнөттүү жана чогуу алып барылган иш-аракеттери маанилүү экендигин белгиледи. "USAID бул кооз өлкөнүн элинин жыргалчылыгы үчүн чогуу алып барылган бул иш-аракеттерди дайым колдоого даяр”, -деп белгиледи.

“Фискалдык отчёттуулук жана туруктуу соода” долбоору Кыргызстандагы 25 белгилүү бейөкмөт уюмдар жана коомдук бирикмелер, анын ичинде “Социум”, “Прецедент” Өнөктөштөр тобу, “Ачык бюджет үчүн альянс”, “Пациенттер коомчулугунун альянсы” жана башкалар менен мамлекеттик сатып алууларды көзөмөлдөө форумун түзүү үчүн иш барды.

Форумдун мүчөлөрү квартал сайын кезектеги жыйындарды өткөрүп, мамлекеттик сатып алууларга мониторинг жүргүзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жыйынтыгы менен бөлүшөт. Форум коррупциянын потенциалдуу жолдорун аныктап, ачык-айрымдуулукту жана Кыргыз Республикасынын элине кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн мамлекеттик органдар менен иш алып барат.

Last updated: November 15, 2022

Share This Page