"Ийгиликтүү аймак" долбоору

Speeches Shim

USAID таштандыларды тазалоо сыяктуу кызматтарды өнүктүрүүгө жардам берет.
USAID таштандыларды тазалоо сыяктуу кызматтарды өнүктүрүүгө жардам берет
USAID/KYRGYZ REPUBLIC

Узактыгы: Октябрь 2016-ж. – сентябрь 2021-ж.

Бюджети: 9.5 млн АКШ доллары

Долбоорду ишке ашырган уюм: DAI

Негизги өнөктөштөр: Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик (ЖӨБЭММА), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу Союзу, Өнүктүрүү саясат институту

Долбоор камтыган аймак: Жалал-абад, Нарын, Ош жана Ысык-Көл облустары

USAIDдин "Ийгиликтүү аймак" долбоору 50 айылдык жана шаардык муниципалитеттер менен кызматташып, алардын ишинин жакшыртуу жана жарандарга көрсөткөн кызматтарды сапатын жогорулаттууга багытталган.  

ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

Долбоор айыл өкмөттөр жана мэриялар колунда болгон каржаттарды колдонуп, башкаруунун ыкмаларын жакшыртып жана өз тургундары менен тыгыз иштеп, элге көрсөткөн кызматтардын сапатын жогорулатууга жана элдин ишенимин арттырууга жетише ала турганын тастыктоону көздөйт. Долбоор төмөнкү багыттарда иштейт.

Кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Долбоор өнөктөш муниципалитеттерге бюджетти пландаштыруу жана түзүү, ишмердүүлүктү мамлекеттик мыйзамдардын талаптарына жана алдыңкы тажрыйбаларга ылайык башкаруу жана контролдоо менен, тыштандыларды чогултуу жана суу менен камсыздоо сыяктуу негизги кызматтарды жакшыртууга жардам берет.

Жарандардын ишениминин деңгээлин жогорулатуу. Долбоор кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын көзөмөлдөө процессине жарандардын бардык топторун, анын ичинде аялдарды, жаштарды жана азчылыктардын өкүлдөрүн тартууга умтулат. Жарандар көрсөтүлгөн кызматтар боюнча өздөрүнүн эскертүүлөрү жана сунуштары менен бөлүшө алышат. Ошол эле учурда, аларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан туура нерселерди күтүп талап кылууну үйрөнүшөт.

Туруктуулукту камсыздоо. Долбоор өнөктөш муниципалитеттерде мыкты тажрыйбаларды жүзөгө ашыруу жана өз ара иштешүү аркылуу өзүнүн жетишкендиктерин жайылтуу максатында, Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар (ЖӨБ) Союзунун жана башка бейөкмөт уюмдарынын (БӨУ) иштерин илгерилетүүгө жардам берүүдө. Келечекте БӨУлар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына консультациялык кызматтарды көрсөтөөрү пландаштырылат.


ЖЫЙЫНТЫКТАР ЖАНА ЖЕТИШКЕНДИКТЕР

Кызматтардын сапатын жогорулатуу

Өнөктөш муниципалитеттер жарандардын муктаждыктарын жана артыкчылыктарын аныкташты жана калкка сапаттуу жана жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодо. 
 

  • Жаңы тарифтерди киргизүүнүн жана суу менен камсыздоо кызмат көрсөтүүсү үчүн акыны өз убагында төлөөнүн аркасында жыйырма төрт муниципалитеттердин 31 000 ашык жашоочулары ичүүчү таза сууга жеткилик алышты. Жергиликтүү бийлик органдары ичүүчү сууга бардык жашоочулардын жеткилигин камсыздоо үчүн, тарифтерди жогорулатуунун жана төлөмдөрдү өз учурунда төлөөнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү максатында талкууларды өткөрүштү.
  • Тогуз муниципалитеттерден 23 000 жакын жашоочулар таштандыларды чогултуу жана чыгаруу боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү алышууда.
  • Беш муниципалитет көчө жарыктандыруусун уюштурушту, бул 6 000ден ашык жарандардын коопсуздугунун деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берди.
  • Жыйырма төрт муниципалитеттерден 3 200 балдар жана өспүрүмдөр спорттук секцияларга жана класстан тышкаркы ийримдерге (бий, шахмат, музыкалык аспаптарда ойноо) барышууда, анткени жергиликтүү бийлик бул ийримдердин ишин ийгиликтүү уюштурушуп, машыктыруучуларды жана педагогдорду ишке тартып, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын талкуулоо үчүн ата-энелер менен иштерди өткөрүшкөн. 

Жарандардын ишениминин деңгээлин жогорулатуу.

Өнөктөш муниципалитеттер коммуникацияны өркүндөтүп, жарандар менен өз ара аракеттенүүнүн жаңы ыкмаларын киргизип, аларды коомдук угуулар жана талкуулар аркылуу чечим кабыл алуу процессине тарта башташты. Бул жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишеним деңгээлин орто эсеп менен шаарларда 10,5% га, айылдарда 12,1% га жогорулатууга мүмкүндүк берди (сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча). 
 

  • Ысык-Көл, Ош, Нарын жана Жалал-Абад областтарынан 17 муниципалитеттер күнүмдүк башкаруу тажрыйбасынын алкагында калк менен мобилдик кайтарым байланыш механизмин ишке ашырышты. WhatsApp белгилүү мессенджерин колдонуу менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарандар үчүн маанилүү кызматтар жөнүндө жарыяларды жөнөтүшөт жана сурамжылоолорду өткөрүшөт. Өз кезегинде жашоочулар жергиликтүү администрацияга барбастан эле, өздөрүнүн суроолорун жана сунуштарын айта алышат.
  • Өнөктөш муниципалитеттер билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү актуалдуу маселелерди чечүү, жергиликтүү бюджеттин чыгымдары боюнча отчетторду талкуулоо жана жаңылыктар жана окуялар жөнүндө тургундарды маалымдоо үчүн 21800 жарандын катышуусунда 320 коомдук угууларды уюштурушту.   
  • 50 муниципалитет жарандар менен өз ара иштешүүнү жакшыртуу, маалыматтык кампанияларды пландаштыруу жана өзүнүн ишмердүүлүгү жана пландаштырылган иш-чаралар туурасында калкты натыйжалуу маалымдоо үчүн жаңы куралдарды колдонуу максаттарында коммуникациялык стратегияларды иштеп чыгышты.

Туруктуулукту камсыздоо

Долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз-ара кызматташып, мыкты тажрыйбаларды бири-биринен үйрөнүү менен, өздөрүнүн иштерин илгерилетүүсүнө көмөктөшүүнү улантууда. Өнөктөш муниципалитеттер өз ара катташып, ар кандай жолугушууларда, анын ичинде эң ири “Аймактар форумунда” өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Ошондой эле, алар өз ишин жакшыртуу үчүн ар кандай окуу жана маалымдама материалдарын алышты.

Last updated: May 28, 2021

Share This Page