ენა

საქართველომ მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადა მას შემდეგ, რაც USAID-მა პირველად დაიწყო ქვეყნის მხარდაჭერა 1992 წელს. მას შემდეგ, ამერიკელმა ხალხმა USAID-ის მეშვეობით საქართველოს $1.8 მილიარდზე მეტი დახმარება გაუწია.

35-ზე მეტი მიმდინარე პროგრამით, USAID სტრატეგიულად თანამშრომლობს საქართველოსთან მისი მდგრადი განვითარების წინსვლისთვის, რათა ხელი შეუწყოს ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და გარე მავნე ზეგავლენის  მიმართ მედეგობას.

საქართველოში USAID-ის სტრატეგია მიმართულია ქვეყნის განვითარების მხარდაჭერაზე ეფექტიანი, ინკლუზიური და ანგარიშვალდებული სახით. კერძოდ, USAID-ხელს უწყობს  საქართველოს გაძლიეროს:

  •  გარე მავნე ზეგავლენისადმი  მედეგობა;
     
  • მოქალაქისადმი ანგარიშვალდებული მმართველობა დემოკრატიული მიღწევების განსამტკიცებლად; 
     
  • ეკონომიკური ზრდის შედეგად შექმნილი ინკლუზიური, მაღალანაზღაურებადი და მაღალხარისხიანი დასაქმების შესაძლებლობები.