ԱՄՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ COVID-19-Ի ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ

Speeches Shim

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ՝ 106 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումը ՀՀ առողջապահություն ոլորտում և համագործակցությունը վերջինիս հետ բարելավել է որակյալ բուժօգնության հասանելիությունը ՝ քաղաքացիների համար ապահովելով անվճար առաջնային բուժօգնության և ծննդօգնության ծառայություններ, հզորացնելով Առողջապահության նախարարությունը, բարելավելով բուժծառայություն մատուցողների հմտությունները և վերանորոգելով և կահավորելով Հայաստանի առավել կարիքավոր գյուղական բուժհաստատությունները

Date 
21-05-2020 09:00

Last updated: May 21, 2020