Search this site

Search Results

Showing results 1 - 4 for nga shqipëria dhe të
Relevance
 1. USAID dhe OSBE Prezantojnë Nismën “Drejtësi Pa Vonesa” ...

  ... Nisma do vazhdojë mbështetet nga USAID nëpërmjet Projektit ri Drejtësi për Gjithë dhe nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri e cila është ...

  https://www.usaid.gov/node/206921

 2. Shqipëria Përballet me Krizën Energjetike | US Agency for ...

  ... Nëntë muaj më parë, Shqipëria i kishte hequr ČEZ-it ... kriza në sektorin energjetik në Shqipëri kish arritur ... gjitha drejtimet, që nga ndryshimet e ...

  https://www.usaid.gov/node/161151

 3. SNAPSHOT

  ... morri një porosi prej 10,000-kuti nga një shpërndarës furnizimi me zyrë vendosur në Prishtinë por me dyqane në Kosovë, Shqipëri dhe Mal Zi. ...

  https://www.usaid.gov/sites/default/files/success/files/D%C3%ABrrasa%20e%20zez%C3%AB%20frym%C3%ABzon%20m%C3%ABsuesin%20p%C3%ABr%20t%C3%AB%20prodhuar%20shkum%C3%ABs%20n%C3%AB%20Kosov%C3%AB.pdf

 4. KOSOVË: 2014-2018

  ... 23, Mali i Zi në 51, Shqipëria në 85 ... krijojë një sektor fuqishëm privat dhe joshë investimet ... Për shembull, Kosova ende vuan nga rregullimi i ...

  https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

Showing results 1 - 4 for nga shqipëria dhe të
Relevance

Last updated: July 30, 2016