Search this site

Search Results

Showing results 1 - 4 for nga shqipëria dhe të
Relevance
 1. USAID Promovon Dialogun për Decentralizimin në Shqipëri ...

  ... progresi qe ka bërë Shqipëria gjate këtyre muajve ... Përfaqësuesja e USAID/Shqipëri, Catherine Johnson ... Shqipërisë, përfaqësues nga Ministritë ...

  https://www.usaid.gov/node/223091

 2. Shqipëria Përballet me Krizën Energjetike | US Agency for ...

  ... Nëntë muaj më parë, Shqipëria i kishte hequr ČEZ-it ... kriza në sektorin energjetik në Shqipëri kish arritur ... gjitha drejtimet, që nga ndryshimet e ...

  https://www.usaid.gov/node/161151

 3. SNAPSHOT

  ... morri një porosi prej 10,000-kuti nga një shpërndarës furnizimi me zyrë vendosur në Prishtinë por me dyqane në Kosovë, Shqipëri dhe Mal Zi. ...

  https://www.usaid.gov/sites/default/files/success/files/D%C3%ABrrasa%20e%20zez%C3%AB%20frym%C3%ABzon%20m%C3%ABsuesin%20p%C3%ABr%20t%C3%AB%20prodhuar%20shkum%C3%ABs%20n%C3%AB%20Kosov%C3%AB.pdf

 4. KOSOVË: 2014-2018

  ... 23, Mali i Zi në 51, Shqipëria në 85 ... krijojë një sektor fuqishëm privat dhe joshë investimet ... Për shembull, Kosova ende vuan nga rregullimi i ...

  https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

Showing results 1 - 4 for nga shqipëria dhe të
Relevance

Last updated: November 22, 2017