Search this site

Search Results

Showing results 1 - 2 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance
  1. Rritja e eksportit mjedrës shton vendet e punës dhe të ...

    ... lartë dhe një nga normat më ulëta eksporteve në Evropë. ... vite më parë studimet shkencore treguan se toka dhe klima komunën e tij ...

    https://www.usaid.gov/node/178141

  2. KOSOVË: 2014-2018

    ... cilët janë më afër qytetarëve dhe realiteteve me cilat ata ... Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) megjithatë ...

    https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

Showing results 1 - 2 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance

Last updated: January 24, 2018