Search this site

Search Results

Showing results 1 - 3 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance
 1. Rritja e eksportit mjedrës shton vendet e punës dhe të ...

  ... lartë dhe një nga normat më ulëta eksporteve në Evropë. ... vite më parë studimet shkencore treguan se toka dhe klima komunën e tij ...

  https://www.usaid.gov/node/178141

 2. Microsoft Word - Rritja e eksportit mjedrës shton vende ...

  ... lartë dhe një nga normat më ulëta eksporteve në Evropë. ... vite më parë studimet shkencore treguan se toka dhe klima komunën e tij ...

  https://www.usaid.gov/sites/default/files/success/files/Rritja%20e%20eksportit%20t%C3%AB%20mjedr%C3%ABs%20shton%20vende%20t%C3%AB%20pun%C3%ABs%20dhe%20t%C3%AB%20ardhurat%20n%C3%AB%20Kosov%C3%AB.pdf

 3. KOSOVË: 2014-2018

  ... te zyrtarët lokal cilët janë më afër qytetarëve dhe realiteteve me cilat ata ... Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) megjithatë ...

  https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf

Showing results 1 - 3 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance

Last updated: June 23, 2018