اعلام حمایت حکومت ایالات متحده از 10 شهرداری دیگر در افغانستان

U.S. Government Announces Additional Support to 10 Municipalities in Afghanistan
U.S. Government Announces Additional Support to 10 Municipalities in Afghanistan
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

پنج شنبه, اکتوبر 4, 2018

سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان آقای جان آر. بس حمایت از 10 شهرداری دیگر در افغانستان را اعلام کرد. با شامل شدن این 10 شهرداری در پروژۀ «شهر» (مراکز قوی برای امید و توانمندی افغان‌ها/ SHAHAR)، تعداد کل شهرداری‌های تحت پوشش پروژۀ مذکور به 30 شهرداری می‌رسد. پروژۀ شهر جهت افزایش شفافیت و حسابدهی در شهرداری‌های تحت پوشش این پروژه روی دست گرفته شده است. آقای بس حمایت از 10 شهرداری دیگر را در مراسم اختتامیۀ کنفرانس ملی شاروالان که با حمایت ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی افغانستان و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) برگزار شده بود، اعلام کرد.

در کنفرانس ملی شارولان که از 1 تا 4 اکتوبر سال جاری میلادی برگزار شد، شاروالان و معاونین بورد مشورتی شهرداری‌های 33 ولایت اشتراک نموده بودند. در این کنفرانس رئیسان هشت ناحیۀ شهر کابل و کمیتۀ اجرایی شبکه ملی زنان افغان برای حکومت‌داری شهری که به تازگی ایجاد شده، نیز اشتراک داشتند. کارمندان معینیت شهرداری‌های ادارۀ مستقل ارگان‌های محل و کارمندان پروژۀ شهر از جملۀ سایر اشتراک کنندگان این کنفرانس بودند. در جریان این کنفرانس، شهردارها چالش‌ها، دستاوردها، و پیشنهادات شان را برای بهبود حکومت‌داری و ارایۀ خدمات در شهرداری‌های مربوطه ارایه کردند.

معین شهرداری‌های ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در این باره گفت: «عواید کافی بنیاد حکومت‌داری خوب را تشکیل می‌دهد، زیرا استخدام کارمندان مجرب را ممکن می‌سازد، زیربناهای لازم را جهت حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم می‌کند، و رضایت و اعتماد مردم را نسبت به مشروعیت شهرداری‌ها افزایش می‌دهد.»

خانم حمیرا ثاقب رئیس کمیتۀ رهبری و اجرائی شبکه ملی زنان افغان برای حکومت‌داری شهری در این مورد گفت: «تاریخ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که فقط اشتراک کامل زنان در امور اجتماعی است که به‌گونۀ سریع شفافیت و حسابدهی حکومت را افزایش می‌دهد، ارائه خدمات را بهبود می‌بخشد، رشد اقتصادی را تسریع ‌می‌کند، و باعث ایجاد ثبات و امنیت می‌شود.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: October 03, 2019

Share This Page