کمک ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به زنان افغان برای ورود به سکتور مالی

USAID Helps Afghan Women Enter the Financial Sector
USAID Helps Afghan Women Enter the Financial Sector
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

سه شنبه, نوامبر 27, 2018

کابل، افغانستان - به تعداد 102 زن جوان افغان امروز از برنامۀ آموزش قرضه های کوچک «پروژۀ زنان در عرصۀ اقتصادی» برنامۀ «پروموت» ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا فارغ شدند. این زنان بخشی از دومین دورۀ آموزشی برنامۀ مذکور است که تا اکنون 177 زن از آن فارغ شده است. این برنامه که توسط انجمن قرضه‌های کوچک افغانستان تطبیق می‌شود، مهارت‌های فنی و مدیریتی لازم برای احراز وظیفه در سکتورهای بانکداری و قرضه‌های کوچک را به زنان جوان افغان آموزش می‌دهد.

انجمن قرضه‌های کوچک افغانستان این برنامه را از ماه نومبر سال 2016 به این سو که در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ تطبیق می‌کند. این انجمن زنان تحت آموزش را در اولین بانک قرضه‌های کوچک افغانستان ((FMFB، شرکت مالی دهات افغانستان ((ARFC، مؤسسه فینکا (FINCA)، مؤسسه آکسوس (OXUS Afghanistan)، و مؤسسات مالی متحد، هَند اند هَند و اکس‌چینجر زون به‌عنوان کارآموز معرفی کرده است و تا به حال، 54 تن از این کارآموزان به وظایف دایمی دست یافته‌اند.

خانم سوسن دیکمپ، رئیس دفتر جندر ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در این باره گفت: « افزایش تعداد زنان در بست‌های میان رتبه و بلند رتبه در سکتورهای بانکداری و قرضه‌های‌ کوچک به‌شمول قرضه‌های تجارتی یک گام عمده به‌سوی افزایش دسترسی تشبثات تحت مالکیت زنان و نیز زنان دارای کار و بار شخصی به منابع مالی میباشد. افزایش تعداد زنان در سکتور مالی، به خصوص در سِمت‌های تصمیم گیری و قرضه‌دهی دسترسی زنان به خدمات مالی را تسهیل خواهد کرد»

آقای نجیب‌الله صمیم، رئیس اجرائیوی انجمن قرضه‌های کوچک افغانستان در این مورد گفت «این برنامه علاوه بر افزایش تعداد کارمندان اناث در سکتور مالی، برای آنعده از نهادهای اعطاء کنندۀ قرضه‌های کوچک که عضویت انجمن را دارند، این فرصت را مساعد می‌کند تا کارمندان زن آموزش دیده و متعهد را استخدام کنند که این کار نهادهای مذکور را در ارائه خدمات مالی بهتر به متشبثین اناث کمک خواهد کرد.»

برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا یک برنامۀ برای توانمندسازی زنان است که از چهار پروژه ذیل تشکیل شده است: پروژۀ انکشاف رهبری زنان، پروژۀ زنان در حکومت، پروژۀ زنان در اقتصاد، و پروژۀ مشارکت یا ائتلاف های دادخواهی جامعه مدنی. این برنامۀ پنج ساله (2015 الی 2020) تا به اکنون بیشتر از 50000 زن جوان افغان را در سراسر کشور مستفید ساخته است.

پروژه زنان در اقتصاد برنامۀ پروموت تشبثات تحت مالکیت زنان یا تشبثاتی که کارمندان زن را استخدام کرده اند را در قسمت افزایش عایدات و پایداری تشبثی شان کمک میکند. این برنامه همچنین از طریق فراهم نمودن مشاوره و آموزش‌های مهارت‌های محیط کار زنان افغان را در راستای یافتن شغل جدید یا شغل بهتر کمک میکند.

برای ارایۀ نظریات و پیشنهادات در مورد برنامۀ پروموت، لطفاً به آدرس KBLPromote@usaid.gov ایمیل بفرستید.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: July 18, 2019

Share This Page