دانشگاه هرات با حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا رشته‌های تحصیلی جدید مبتنی بر نیازمندی‌های بازار کار را راه‌اندازی کرد

برای نشر فوری

Monday, نوامبر 27, 2017

کابل، افغانستان- در نتیجۀ حمایت‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا(USAID)، اکنون زمینۀ تحصیل در سه رشتۀ جدید (ادارۀ تجارت در مقطع نیمه‌عالی، ادارۀ تجارت در  مقطع ماستری، و تکنالوژی مواد غذایی در مقطع  لیسانس) برای دانشجویان در دانشگاه هرات فراهم شده است.

رشته‌های جدید تحصیلی مذکور با حمایتِ برنامۀ ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا برای حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) راه‌اندازی گردیده است. دانشگاه‌های امریکایی ماساچوسیتس (University of Massachusetts) و پردو (Purdue University) که همکاران برنامه حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری می‌باشند، با دانشگاه هرات در تدوین و انکشاف این رشته‌ها مطابق با معیارهای قابل قبول بین‌المللی همکاری کردند.

برنامۀ ماستری اداره تجارت بگونه‌ای طراحی و تدوین شده که پاسخگوی نیازهای مدیریتی، استراتیژیکی و تحلیلی سکتور خصوصی و دولتی افغانستان باشد. برنامه تکنالوژی مواد غذایی دانشجویان را برای کار در سکتور مواد غذایی افغانستان آماده می‌کند. این برنامه در کنار فراهم ساختن مهارت‌های عملی مربوطه، یک بنیاد قوی اکادمیک را در علم و تکنالوژی مواد غذایی فراهم میکند. برنامه تحصیلی نیمه عالی در رشته ادارۀ تجارت یک برنامه دو و نیم ساله است که مهارت‌های تخصصی مدیریتی و تخنیکی مورد نیاز بازار کار افغانستان را به دانشجویان آموزش می‌دهد.

محمد آصف رحیمی، والی هرات گفت: «راه‌اندازی برنامه‌های تحصیلی جدید یک گام مهم در راستای توسعه اقتصادی و خودکفایی در کشور است. از برنامه حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و دانشگاه‌های همکار بابت حمایت و همکاری‌شان در ایجاد این برنامه‌های تحصیلی سپاسگذار هستم.»

هربرت اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان گفت «با ایجاد گزینه‌های تحصیلی بیشتر، بویژه در رشته‌های ادارۀ تجارت و تکنالوژی مواد غذایی، فرصت‌ عالی برای دانشجویان فراهم می‌گردد تا در ترقی و موفقیت ملت افغانستان نقش داشته باشند.»

در جریان چهار سال گذشته، برنامه حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری با وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه هرات و ده دانشگاه دولتی دیگر در طراحی و تدوین 32 برنامه تحصیلی جدید و حمایت از برنامه‌های تحصیلی مرتبط با نیازمندی‌های بازار کار همکاری کرده است. این برنامه‌های تحصیلی جدید بر توانایی‌های جوانان افغان می‌افزاید و آن‌ها را برای کار در نهادها و سازمان‌ها و رهبری این نهادها که در ترقی و توسعه افغانستان نقش دارند، آماده می‌کند.

ایجاد و تسهیل مشارکت و همکاری میان دانشگاه‌های خارجی و دانشگاه‌های افغانستان یکی از بخش‌های مهم و حیاتی برنامه حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری در راستای حمایت از توسعه و انکشاف سکتور تحصیلات عالی در افغانستان است. انتظار می‌رود که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و اداری دانشگاه‌های دولتی افغانستان از طریق مشارکت‌ و همکاری‌ با دانشگاه‌های خارجی ارتقاء یابد تا فارغان این دانشگاه‌ها برای رقابت در بازارهای کار داخلی و بین‌المللی از توانایی بیشتری برخوردار باشند که در نهایت منتج به انکشاف اقتصاد و جامعۀ  این کشور خواهد شد.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: October 30, 2018

Share This Page