آماده سازی بیش‌ از 100 زن افغان در مزارشریف برای خدمت در خدمات ملکی افغانستان

Over 100 Women in Mazar-e-Sharif Ready for Afghan Civil Service
Over 100 Women in Mazar-e-Sharif Ready for Afghan Civil Service
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

چهار شنبه, 24 جولای, 2019

مزارشریف، افغانستان – 123 زن افغان برنامۀ آموزش‌های خدمات ملکی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا را تکمیل نمودند. برنامۀ کارآموزی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا این زنان را با دانش و مهارت‌های لازم جهت خدمت مؤفقانه برای مردم افغانستان در چوکات خدمات ملکی افغانستان و آغاز وظیفه در خدمات ملکی تجهیز کرده است.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در نظر دارد تا بین‌ سال‌های 2015 الی 2020 میلادی بیشتر از 3000 زن را برای احراز بست‌های دولتی از طریق برنامۀ کارآموزی یک ساله آموزش دهد. برنامه کار آموزی مذکور بیشتر از 2900 زن را الی ماه جون سال 2019 فارغ نموده است که از جمله این فارغان بیش از 900 تن توانسته اند در ولایت‌های بلخ، کابل، قندهار، هرات و ننگرهار شامل وظیفه گردند.

خانم شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ در مورد گفت: «من اطمینان کامل دارم که اگر به این کار‌آموزان فرصت داده شود، میتوانند در کنار برادران خویش در خدمات ملکی ایفای وظیفه نمایند. به اساس ارزیابی ما، ما از این فارغان برنامۀ کار‌آموزی کاملاً راضی هستیم و فکر میکنیم که تمام شان آماده استخدام هستند. ریاست امور زنان تلاش‌ خواهد نمود تا تمام فارغان برنامۀ زنان در حکومت در ادارات مختلف استخدام شوند.»

حکومت افغانستان در سال 2014 تعهد سپرد که تعداد زنان شاغل در سکتور خدمات ملکی دولت را الی سال 2020 از 22 درصد به 30 درصد افزایش دهد. با استخدام زنان آموزش دیده و واجد شرایط، افغانستان صاحب سکتور خدمات ملکی‌یی می‌شود که به‌گونۀ بهتر پاسخگوی نیازمندی‌های شهروندانش خواهد بود.

از سال 2001 به این سو، ایالات متحدۀ امریکا حمایت از توانمندسازی زنان را به‌عنوان مؤثرترین سرمایه‌گذاری برای تسریع رشد اقتصادی و دستیابی به صلح پایدار، در صدر اولویت‌های خویش قرار داده است.

برنامۀ کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به افغانستان که مجموع آن از سال 2002 به این سو حدوداً 19 میلیارد دالر امریکایی می‌شود، بزرگترین برنامه کمک‌های انکشافی ملکی دو جانبه به این کشور می‌باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌کند تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین کند؛ یک دولت دیموکراتیک و توانای تحت حاکمیت قانون را ایجاد کند؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم کند.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page