تجار افغان محصولات غذایی با ارزش‌بالا را در نمایشگاه گلفود به نمایش گذاشتند

Afghan exporters showcase high-end food at Gulfood Expo
Afghan exporters showcase high-end food at Gulfood Expo
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

Wednesday, فبروری 21, 2018

کابل، افغانستان – مرغوب‌ترین میوه‌جات تازه و خشک و زعفران افغانستان این هفته در بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی دوبی در امارات متحدۀ عربی در معرض دید خریداران از کشورهای مختلف جهان قرار گرفت.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا برای هشتمین سال پی در پی اشتراک تجار محصولات زراعتی افغانستان را در نمایشگاه گولفود که تا تاریخ 22 فبروری سال جاری میلادی ادامه دارد، حمایت می‌کند. امسال از افغانستان به تعداد 27 تاجر به منظور بازاریابی برای محصولات شان و عقد قراردادهای تجاری با خریداران بین‌المللی در این نمایشگاه اشتراک کرده‌اند.

این نمایشگاه برای صادرکنندگان محصولات با ارزش افغانستان جهت کسب جای‌پا در بازارهای پرمنفعت جهانی مثل دوبی که یک مرکز بین‌المللی برای صادرکنندگان مواد غذایی منطقه می‌باشد، یک فرصت عالی را فراهم می‌کند.

رئیس شرکت کینگ‌خان آقای بلال خان که یک تاجر افغان است و برای بار دوم در این نمایشگاه اشتراک کرده، گفت: «گلفود سال گذشته یک فرصت عالی بود. من سال گذشته به ارزش 1.3 میلیون دالر امریکائی قرارداد تجارتی را عقد کردم و امیداورم که امسال موفق به عقد قراردادهای بزرگ‌تر شوم. برای محصولات افغانستان تقاضای زیادی وجود دارد.»

نمایشگاه گلفود که در 23همین سال برگزاری خویش در ساحه به مساحت یک میلیون فوت‌مربع برگزار گردیده است، میزبان 5000 اشتراک کننده از بخش‌های چون مواد غذایی، مواد نوشیدنی، خدمات غذایی، و صنعت مهمانداری است. سال گذشته این نمایشگاه شاهد 97000 بازدیدکننده در جریان 5 روز نمایشگاه بود.

از زمان آغاز اشتراک تجار افغانستان در این نمایشگاه در سال 2011 بدینسو، تجار افغان به حمایت ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا توانسته‌اند که به ارزش ده‌ها میلیون دالر قراردادهای صادراتی را امضا کنند. سال گذشته در این نمایشگاه تجار افغان توانستند 1.5 میلیون کیلوگرام محصولات زراعتی را به ارزش 7.1 میلیون دالر به فروش برسانند.

زراعت ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد. حدود 80 درصد مردم افغانستان برای امرار معیشت به زراعت و مالداری وابسته هستند و زراعت 25 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.

غرفۀ افغانستان در صالون شماره 9، میزهای G9-1 و H9-1 مرکز تجارت جهانی دوبی موقعیت دارد. آقای نصیر احمد درانی وزیر زراعت و خانم کامله صدیقی معین وزارت تجارت و صنایع غرفۀ افغانستان را افتتاح کردند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: March 19, 2019

Share This Page