نمایش صادرات زراعتی افغانستان در نمایشگاه گولفود سال 2020

Afghan Agricultural Exports Feature at Gulfood 2020
Afghan Agricultural Exports Feature at Gulfood 2020
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

دوشنبه, فبروری 17, 2020

دبی، امارات متحدۀ عربی – بیست‌و‌شش تن از صادرکنندگان مرغوب‌ترین میوه‌، مغز، آب‌میوه، زعفران، و مساله‌جات افغانستان محصولات صادراتی خویش را در نمایشگاه گولفود دبی که در عرصۀ محصولات غذایی و مهمانداری بزرگترین نمایشگاه سالانۀ جهان می‌باشد، از تاریخ 16 الی 20 ماه فبروری سال‌روان به نمایش می‌گذارند. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا برای دهمین سال متواتر از اشتراک تشبثات‌زراعتی افغانستان در نمایشگاه گولفود حمایت می‌کند.

پیتر ناتیالو، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان در مورد گفت: "افزایش فروشات محصولات افغانستان در همچون بازارهای مهم صادراتی جهان درآمد خانواده‌های زارعین را افزایش داده، فرصت‌های کاری بهتر برای زنان و مردان افغان را فراهم نموده، و عواید حکومت افغانستان را افزایش میدهد،" وی افزود: "حکومت ایالات متحدۀ امریکا متعهد است که از طریق ادارۀ انکشاف بین‌المللی خویش در راستای رسیدن به صلح و رفاه از مردم افغانستان حمایت کند."

در نمایشگاه سال‌روان تشبثات متعلق به زنان نیز محصولات خویش را به نمایش‌گذاشته و فرصت مشاهده همچون نمایشگاه بزرگ را کسب کردند که در نتیجه دیدگاه ایشان برای صادرات از طریق مراکز مهم بین‌المللی صادرات موادغذایی مانند دبی، توسعه خواهد یافت. این نمایشگاه برای صادرکنندگان محصولات باکیفیت افغانستان یک فرصت فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌کند تا به بازارهای پرمنفعت جهانی راه ‌یابند.

امان گل، معاون شرکت افغان مومن گفت: "از ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا سپاس گذاریم که در نمایشگاه گولفود سال 2019 ما را با واردکنندگان‌ای از امارات متحدۀ عربی، آسیای‌جنوبی، و اروپای‌شرقی وصل نمود. در نمایشگاه سال 2019 ما قراردادهای به ارزش نزدیک‌به چهار میلیون دالر‌امریکایی را عقد کردیم. تجارت یکی از راه‌های است که سبب رفاه کشور ما شده میتواند. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ما را کمک می‌کند که بر‌پای خود ایستاده شده و از فرصت‌ها استفاده کنیم."

نمایشگاه گولفود در مساحت یک میلیون فوت‌مربع برگزار میگردد که ظرفیت میزبانی از 4200 نمایش‌دهنده و بیش از 98000 بازدیدکننده از 152 کشور جهان را دارد. امسال محصولات افغانستان در غرفه‌های شماره F9 و G9 تالار شماره 9 مرکز تجارتی جهانی دبی به‌نمایش گذاشته می‌شود.

صادرکنندگان افغان‌ای که توسط ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا حمایت گردیده اند، از سال 2011 بدینسو، معاملات تجارتی به ارزش میلیون‌ها دالر‌امریکایی را عقد کرده اند. سال‌پار، بیست‌و‌هفت متشبت افغان در نتیجۀ قراردادهای قطعی و احتمالی برای صادرات میوه‌، مغز و محصولات زراعتی دیگر بیش‌از 113 میلیون دالر امریکایی کسب نمودند.

از سال 2003 بدینسو، سکتور زراعتی افغانستان به طور قابل ملاحظه از سیستم‌های سادۀ تولید به شیوه‌های پیچیدۀ زنجیرۀ ارزش توسعه یافته است. در نتیجۀ حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، شهرت افغانستان در بازارهای بزرگ و بهگزین منطقوی به داشتن محصولات متنوع باکیفیت افزایش یافته است.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، از سال 2002 به بدینسو، به‌منظور افزایش سطح خودکفایی افغانستان با این کشور کمک نموده است تا بتواند در امر اهداف امنیت‌ملی مان به حکومت ایالات متحده امریکا متحد خوبی باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به‌منظور حصول اطمینان از رشد اقتصادی به محوریت سکتور خصوصی، تقویت دیموکراسی نوبنیاد، توسعه دست‌آورد‌های زنان افغان، و فراهم‌آوری خدمات اساسی صحی و آموزشی به تمام افغان‌ها با افغانستان همکاری می‌کند.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page