Indeks Efektivnosti Pravosuđa Bosne I Hercegovine

Speeches Shim

U ovom izvještaju predstavljeni su rezultati Indeksa efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (Indeks) za 2021. godinu, koji prikazuje stanje pravosuđa u 2021. godini. Rezultati Indeksa za 2021. godinu dobijeni su primjenom istih metodologija prikupljanja podataka kao i za prethodnih šest izdanja Indeksa. Svoju holističku procjenu efektivnosti bh. pravosuđa istraživački tim je zasnovao na ista tri izvora podataka: (1) Anketi percepcije građana u Bosni i Hercegovini, (2) Anketi sa sudijama i tužiocima u BiH i (3) administrativnim (statističkim) podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV)1 o postupanju u glavnim vrstama sudskih i tužilačkih predmeta na nivou prvostepenih i drugostepenih sudova te tužilaštava. Anketa percepcije građana u BiH provedena je u januaru i februaru 2022. godine, a Anketa sa sudijama i tužiocima u februaru 2022. godine. Administrativni (statistički) podaci VSTV-a obuhvataju glavne vrste predmeta koji su bili u radu u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, osim u slučaju osam indikatora za koje su podaci ručno prikupljeni i dostupni isključivo uz vremensko kašnjenje, pa su u ovom izvještaju njihove vrijednosti zasnovane na podacima iz 2020. godine, budući da podaci za 2021. godinu nisu bili dostupni u trenutku kada je ovaj izvještaj završen.

Rezultati Indeksa za 2021. godinu se u određenoj mjeri mogu dalje razmatrati zbog prethodno spomenutih osam administrativnih indikatora VSTV-a. Istraživački tim je posebnu pažnju posvetio distorziji koju su ovi indikatori izazvali te pružio detaljno objašnjenje njihovog uticaja na ukupnu vrijednost Indeksa. Štaviše, jedna od ključnih preporuka Indeksa za 2021. godinu VSTV-u poziva na automatizaciju prikupljanja podataka za sve važne indikatore učinka pravosuđa u BiH kako bi se ovaj problem izbjegao u budućim računanjima Indeksa.

Issuing Country 
Date 
Wednesday, August 31, 2022 - 1:00pm

Last updated: September 02, 2022