Flag of Vietnam

Vietnam

Language: English | Vietnamese
 • Các hộ chăn nuôi vịt tăng thu nhập và phòng ngừa dịch cúm gia cầm

  Learn More
 • Trên 15.000 trẻ em được chăm sóc mắt thông qua dự án do Hoa Kỳ tài trợ

  Learn More
 • USAID hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật

  Learn More
 • Dự án về tài chính vi mô do USAID tài trợ giúp đỡ phụ nữ gặp khó khăn về kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam

  Learn More
 • Quan hệ đối tác mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

  Learn More
Thọ (thứ hai từ phải sang) chơi đùa cùng một vài người bạn mới tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái, nơi em được nhập học với sự t
Không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau: Việt Nam tăng cường giáo dục chuyên biệt
Chị Lê Thị Mỹ Dung đi thăm thửa ruộng của mình.
Canh tác lúa thông minh với biến đổi khí hậu giúp tăng năng suất và lợi nhuận tại Việt Nam
Chị Nguyễn Thị Hằng đan giỏ từ lục bình.
Phụ nữ nông thôn Việt Nam học kiến thức về tài chính

About Vietnam

Trong 15 năm qua, Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh và vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, những tiến bộ đạt được đang bị đe dọa bởi các vấn đề y tế và môi trường, môi trường kinh doanh yếu kém, quản trị nhà nước kém và tính minh bạch còn hạn chế. USAID hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam trở thành một đối tác có trách nhiệm và có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần, một nền kinh tế dựa trên cơ sở thị trường và giải quyết các di sản chiến tranh giữa hai nước.    

Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực y tế, sức cạnh tranh của khu vực tư nhân, môi trường, các dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và giáo dục đại học. 

Last updated: July 29, 2015

Share This Page