Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Language: English | Vietnamese
Thảo luận tại diễn đàn về cơ hội và thách thức đối với phụ nữ.
October 12, 2014

HÀ NỘI, 12/10/2014 -- Trên 100 doanh nhân nữ từ các tỉnh thành Việt Nam hôm nay tham dự Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2014 được tổ chức với hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm chia sẻ về các mô hình làm kinh tế thành công đồng thời thảo luận những thách thức và cơ hội đối với phụ nữ.

Diễn đàn với chủ đề ‘Doanh nhân nữ Việt Nam Hướng tới Tương lai’ do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức với hỗ trợ từ Chương trình Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID. Đây cũng là diễn đàn nhằm thu thập ý kiến đóng góp và khuyến nghị từ các đại biểu tham gia để xây dựng chiến lược của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tới năm 2020 với mục tiêu xây dựng một tổ chức cấp quốc gia mạnh có thể đại diện một cách hiệu quả cho tiếng nói của cộng đồng doanh nhân nữ trong công tác vận động chính sách và hỗ trợ các thành viên làm kinh tế.

Progress Report: April 1, 2013, to April 30, 2013

Vietnam HIV AIDS Fact Sheet (English)

Vietnam HIV/AIDS Fact Sheet (Vietnamese)

Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport

Progress Report: August 20, 2012 to October 31, 2012 

Pages

Last updated: October 17, 2014

Share This Page