Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Language: English | Vietnamese
Giám đốc USAID Việt Nam Joakim phát biểu tại hội thảo.
October 21, 2014

HÀ NỘI, ngày 21/10/2014 -- Xin chào. Tôi rất vinh hạnh được đại diện cho Chính phủ Hoa Kỳ phát biểu tại Hội thảo xây dựng năng lực APEC về Giảm cầu đối với động vật hoang dã bị buôn bán trái phép được tổ chức lần đầu tiên này. Xin được bổ sung rằng bài phát biểu của tôi xuất phát từ quan điểm phát triển, bởi tôi đại diện thực hiện hoạt động hợp tác phát triển của Chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam.

Buôn bán động vật hoang dã làm suy yếu an ninh và cung cấp tài chính cho các mạng lưới tội phạm. Hoạt động này đặt ra thách thức nghiêm trọng với phát triển quốc gia bằng cách làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và làm xói mòn nền pháp quyền. Suy giảm đa dạng sinh học sẽ có tác động lâu dài đối với phát triển.

Vietnam HIV AIDS Fact Sheet (English)

Vietnam HIV/AIDS Fact Sheet (Vietnamese)

Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport

Progress Report: August 20, 2012 to October 31, 2012 

June 2013 Progress Report on Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport 

Pages

Last updated: October 21, 2014

Share This Page