Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Language: English | Vietnamese
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius trả lời phỏng vấn báo chí.
January 21, 2015

HÀ NỘI, 21/01/2015 -- Hôm nay, hội thảo công bố dự án mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản trong khuôn khổ quan hệ đối tác với UNDP và USAID sẽ góp phần nâng cao những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam. Hội thảo khởi động dự án với thời gian thực hiện là 4 năm và tổng kinh phí thực hiện dự án là 4,128 triệu USD, do Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, và sự đồng chủ trì của Bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bộ KH&ĐT là Cơ quan chủ quản dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”, gọi tắt là “dự án CIGG”, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các chính sách và quy định để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để lồng ghép định hướng tăng trưởng xanh và phát triển cacbon thấp trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp ngành và cấp tỉnh.

USAID Vietnam Mission Director Francis Donovan addresses the HEEAP expansion event.
August 20, 2012

HEEAP is focused on improving the quality of Vietnam's engineering education and supporting the country's growing high-tech industry. USAID is pleased to collaborate with academia and private sector partners to assist Vietnam in addressing higher education needs as Vietnam enters a new phase of economic development. To date, over 100 professors have attended training sessions at Arizona State University where they received training on cutting-edge curricula development and teaching methods.

Học sinh Kon Tum được khám mắt với hỗ trợ của USAID.
August 13, 2012

Trên 10.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại Kon Tum đã được khám mắt, trong đó trên 800 em bị tật khúc xạ đã được phát kính, trong khuôn khổ dự án chăm sóc mắt vừa hoàn thành với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và được thực hiện có sự hợp tác của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế Kon Tum.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại sứ Hoa Kỳ David B. Shear tại Lễ khởi công Dự án Xử lý môi trường
August 9, 2012

Sáng nay, chúng ta chào mừng một cột mốc lịch sử đối với quan hệ song phương giữa hai nước.

Sân bay Đà Nẵng.
August 9, 2012

Hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin từ hóa chất diệt cỏ da cam tại các khu vực của Sân bay Đà Nẵng nơi lưu trữ chất da cam trong chiến tranh Việt Nam.

Vietnam Economic Growth Fact Sheet (Vietnamese)

Pages

Last updated: January 21, 2015

Share This Page