Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Language: English | Vietnamese
July 24, 2014

HÀ NỘI, 24/07/2014 -- Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) và Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Việt Nam trực thuộc Bộ Xây dựng hôm nay phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu một công cụ mới hỗ trợ quy hoạch đô thị giúp bảo vệ các cộng đồng và hạ tầng cơ sở quan trọng trước tác động của biến đổi khí hậu.

Progress Report: March 1, 2013 to March 31, 2013

Progress Report: December 1, 2012 to December 31, 2012

Progress Report: March 1, 2013 to March 31, 2013

Progress Report: April 1, 2013, to April 30, 2013

Vietnam HIV AIDS Fact Sheet (English)

Pages

Last updated: July 24, 2014

Share This Page