Flag of Vietnam

Bài phát biểu

Language: English | Vietnamese

Speeches

Speech

Tuesday, October 21, 2014

HÀ NỘI, ngày 21/10/2014 -- Xin chào. Tôi rất vinh hạnh được đại diện cho Chính phủ Hoa Kỳ phát biểu tại Hội thảo xây dựng năng lực APEC về Giảm cầu đối với động vật hoang dã bị buôn bán trái phép được tổ chức lần đầu tiên này. Xin được bổ sung rằng bài phát biểu của tôi xuất phát từ quan điểm phát triển, bởi tôi đại diện thực hiện hoạt động hợp tác phát triển của Chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam.

Buôn bán động vật hoang dã làm suy yếu an ninh và cung cấp tài chính cho các mạng lưới tội phạm. Hoạt động này đặt ra thách thức nghiêm trọng với phát triển quốc gia bằng cách làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và làm xói mòn nền pháp quyền. Suy giảm đa dạng sinh học sẽ có tác động lâu dài đối với phát triển.

Speech

Wednesday, April 17, 2013

Tôi vinh dự được cùng quý vị kỷ niệm Ngày người Khuyết tật Việt nam 2013 và phát biểu về nỗ lực chung của chúng ta nhằm khuyến khích và hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam.

Speech

Wednesday, April 3, 2013

HÀ NỘI, ngày 3/4/2013 -- Tôi vui mừng được tham gia cùng quý vị trong buổi khai mạc hội nghị quan trọng này về phối hợp áp dụng phương thức tiếp cận Một Sức khoẻ. Việt Nam đang thể hiện vai trò đi đầu trong lĩnh vực này và Hoa Kỳ rất vui mừng cộng tác với Việt Nam trong việc phát hiện và kiểm soát có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm trước khi các bệnh đó ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh kế của người dân Việt Nam và thế giới.

Speech

Saturday, March 23, 2013

I am so pleased to see the young people gathered here today. Your generation is particularly important to the cause we are here to discuss. It is a pleasure to join you today to commemorate World TB Day and emphasize this year's theme of stopping TB in our lifetime. A lifetime may seem long, but TB involves complex challenges and a lot of work.

Speech

Thursday, March 14, 2013

Tôi rất vinh hạnh được cùng quý vị tham dự Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2012 ngày hôm nay. Sự kiện này đánh dấu tám năm hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong nỗ lực hỗ trợ cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và năng lực cạnh tranh của các tỉnh thành trên cả nước.

Speech

Thursday, January 10, 2013

Since the Legislative Research Program began more than a year ago, USAID has worked with the to strengthen the capacity to provide National Assembly members and staff with greater in-depth information and analysis on critical laws and policies.

Speech

Wednesday, January 9, 2013

The U.S. Government launched the EC-LEDS initiative more than two years ago to support developing country-led efforts to accelerate their economic growth, achieve their development goals, and address climate change. Vietnam was one of our first partners and we are privileged to work with you in this endeavor.

Speech

Wednesday, December 26, 2012

USAID is proud to be a partner with the GVN in these important efforts to improve the quality of life for people with disabilities. Since 1989, the U.S. Government has provided over $54 million in assistance to people with disabilities, regardless of cause. In collaboration with the GVN and partners such as the Vietnam Assistance to the Handicapped, we have been able to contribute to the development of Vietnam's National Law on Disability, Accessibility Codes and Standards for public transportation, public construction and access to information. In addition, we have been contributing to the establishment of the Blue Ribbon Employer Council that promotes employment for PWDs, the establishment of the National Coordinating Council on Disabilities and the Vietnam Disability Federation to promote enforcement of the disability law and policies.

Speech

Friday, December 14, 2012

 
HANOI -- It is a pleasure to be here with you today for this important workshop. It's a workshop that will provide an opportunity to review and formulate a policy that will improve the economic livelihood of people living with HIV and AIDS, their families, and communities. But first, you will hear about successful strategies for increasing access to credit and working capital so PLHIV and other vulnerable populations can create employment for themselves and others.

Speech

Sunday, December 2, 2012

 
HANOI -- It is an honor for me to join people who are so dedicated to making Vietnam a more inclusive society for people with disabilities. The theme of this year’s International Day could not be more important. “Removing barriers” and being more inclusive – those are goals that resonate in every country, including my own. But they mean nothing without leadership in government and in society.

Speech

Thursday, November 29, 2012

As supported by the United States, LMI has implemented programs through a variety of interagency partners on both sides of the Pacific. The U.S. Agency for International Development, my employer, is proud to have a prominent role in that support. Through bilateral programs in LMI countries and regional initiatives managed from offices in Bangkok, we have been particularly active in promoting cooperation on health, environment and water, and education. USAID is hardly the only agency involved, however.

Pages

Last updated: October 21, 2014

Share This Page