Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Language: English | Vietnamese
December 17, 2014

Vietnam Flood Modeling and Early Warning Capacity Development - Phase II Fact Sheet

December 17, 2014

Lower Mekong Public Policy Initiative_Vie

December 17, 2014

Building Disaster Resilient Communities in Coastal Vietnam Fact Sheet

December 17, 2014

Community-based Disaster Risk Management in the Central Highlands Fact Sheet

December 12, 2014

Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức thành lập Liên minh Thuận lợi hóa Thương mại Việt Nam (VTFA) thông qua ký kết một bản ghi nhớ. Liên minh do khu vực tư nhân dẫn dắt này sẽ cung cấp hỗ trợ chính sách và kỹ thuật cho Tổng cục Hải quan và các cơ quan xúc tiến thương mại liên quan tại Việt Nam nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

USAID’s Acting Assistant to the Administrator Anne Aarnes speaks at the workshop.
December 11, 2014

I am pleased to join this important event today organized by the Ministry of Justice to receive social organizations and other stakeholders’ inputs on the draft Civil Code.  This event follows lively discussions with the Ministry of Justice and social organizations on the draft civil code in Hanoi and Hai Phong recently.  USAID’s Governance for Inclusive Growth Program is honored to support the Ministry of Justice’s efforts in identifying issues on citizens and organizations rights for inclusion in the draft Civil Code.    

Pages

Last updated: December 17, 2014

Share This Page