Flag of Vietnam

Vietnam

Language: English | Vietnamese
 • Việt Nam và Hoa Kỳ khởi động hệ thống xử lý để làm sạch ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng

  Learn More
 • USAID công bố chiến lược hợp tác phát triển 5 năm và ký bản ghi nhớ thực hiện Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện

  Learn More
 • USAID và các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ điều trị HIV cho trên 77.000 người tại Việt Nam.

  Learn More
 • Chính phủ Hoa Kỳ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ sự hòa nhập cho người khuyết tật Việt Nam trong mọi lĩnh vực của xã hội

  Learn More
 • USAID giúp các nhà quy hoạch đô thị tại thành phố Huế chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với lũ lụt hàng năm và những tác động của biến đổi khí hậu.

  Learn More
Y Nguyet's swimming class in Kom Tum province
Swimming Skills Relieve Fears in Vietnam
Staff prepare sandbags to reinforce the company's roof.
Disaster Training Reduces Losses for Vietnamese Businesses
Nhân viên công ty chuẩn bị bao tải cát để gia cố mái tôn trong công ty.
Nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai giúp giảm thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam

About Vietnam

Việt Nam trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh trong 15 năm qua và đã vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, những tiến bộ đạt được đang bị đe dọa bởi các vấn đề y tế và môi trường, môi trường kinh doanh yếu kém, quản trị nhà nước kém và tính minh bạch còn hạn chế. Thúc đẩy nhanh tiến trình Việt Nam chuyển đổi thành một đối tác có trách nhiệm và bao hàm hơn và một nền kinh tế dựa trên cơ sở thị trường là một ưu tiên của Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có ảnh hưởng ngày càng tăng tại châu Á.

Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực y tế, sức cạnh tranh của khu vực tư nhân, môi trường, các dịch vụ xã hội dành cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương và giáo dục đại học. USAID hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực giải quyết các tác hại của HIV/AIDS, cúm gia cầm và đại dịch; mở rộng tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao trong các lĩnh vực như kỹ thuật và công tác xã hội; cải thiện cơ hội cho người khuyết tật; tăng cường vai trò của phụ nữ và những người dễ bị tổn thương; giải quyết các thách thức về môi trường, bao gồm biến đổi khí hậu và ô nhiễm dioxin.

Last updated: August 26, 2014

Share This Page