Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Tháng 4/2015 – Chị Nguyễn Thị Hằng, một bà mẹ với 2 con đang trong tuổi đến trường, hiện sinh sống tại tỉnh Vĩnh Long thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi tỷ lệ hộ nghèo cao trong các cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong 14 năm qua, chị kiếm sống nuôi gia đình từ nghề đan giỏ và thảm bằng lục bình.

Kur struktura e re e Gjyqësorit hyri në fuqi në Kosovë, në janar të vitit 2013, gjykatat fituan një model më efektiv për punën e tyre të ardhshme, mirëpo vazhduan të përballen me numrin e madh të lëndëve të grumbulluara që ishin lënë pazgjidhur nën sistemin e vjetër.  

Kada je nova decentralizovana struktura sudskog sistema stupila na snagu na Kosovu u januaru 2013. godine, sudovi su dobili model koji je omogućavao efikasniji rad ali su uprkos tome nastavili da se suočavaju sa velikim brojem nagomilanih sudkih predmeta koji su ostali nerešeni za vreme starog sistema.

When Kosovo’s new decentralized judicial structure went into effect in January 2013, courts had a better model for efficiency moving forward, but faced an uphill battle in tackling the many cases left unresolved under the old system.

Перед початком виборчих перегонів минулої осені кандидати отримали кілька важливих порад щодо того, як ефективніше донести до виборців ключові гасла кампанії та більш фахово сформулювати цілі виборчої програми. 

Sektori i tekstilit dhe veshjeve në Shqipëri zë 45% të eksportit të përgjithshëm dhe siguron punësimin e një numri të madh punëtorësh. Tani Qeveria po kërkon nga kjo industri rritjen e mundësive të punësimit, veçanërisht për të rinjtë dhe gratë.

"Kur morëm detyrën, nuk është se kishim vetëm një problem me energjetikën: ajo që gjetëm qe një 'kufomë” energjetike ," ka thënë Ministri shqiptar i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri. "Në sektorin e shpërndarjes kishte një mungesë totale investimesh, ndërsa operatori i shpërndarjes  kish 1.1 miliardë dollarë borxh të akumuluar. E dinim që duhet të bënim diçka dhe e dinim që kishim nevojë për mbështetje nga jashtë."

Following elections last fall, USAID, the International Foundation for Electoral Systems (IFES) and the International Republican Institute (IRI) trained elected officials to engage with citizens, especially with marginalized people representing rural communities, youth, women, LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) populations, and persons with disabilities. The same populations were trained to communicate with elected officials.

Shelter for Life is a microfinance institution in Kabul that provides loans to businesses. But it found it hard to track loans. Its loan officers in different cities did not have a centralized database to consult. They did not have access to accurate and timely information and could not take note of delinquency or manage defaults.

Pages

Last updated: July 30, 2015