Flag of Ukraine

Охорона здоров'я

Language: English | Ukrainian

Одним з основних завдань діяльності USAID у світі є протидія розповсюдженню ВІЛ/СНІД і туберкульозу та пом’якшення негативного впливу цих хвороб на суспільство. Це досягається шляхом охоплення груп високого ризику відповідними програмами, що носять комплексний характер, включаючи як послуги, так і просвітницькі заходи. До напрямів допомоги з боку Агентства також належать зниження обсягів передачі ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику за рахунок надання якісної інформації та послуг, формування стратегічного середовища, що забезпечує кращий доступ до якісних послуг, та зміцнення здатності державних і громадських організацій до впровадження національних програм протидії ВІЛ/СНІД і туберкульозу. USAID підтримує впровадження доведено ефективних методів контролю та профілактики туберкульозу, а також розширення доступу хворих на коінфекцію «туберкульоз-ВІЛ» до діагностичних та лікувальних послуг. Окрім того, Агентство сприяє заходам української сторони, спрямованим на розширення доступу громадян до сучасних методів планування сім'ї, а також на поліпшення якості послуг у сфері материнського та дитячого здоров'я. 

Проект «Покращення послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні»
Pact, Inc. у партнерстві з Family Health International (FHI 360)
15 червня 2012 року – 14 червня 2017 року
http://respond.org.ua/

Загальна мета цього проекту – допомогти органам влади та громадянському суспільству України зменшити обсяги передачі ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику (ГНР) та їхніх статевих партнерів на основі реалізації сталих програм, що здійснюються під проводом української сторони. Проект спрямований на те, щоб підвищити якість координації заходів на національному та обласному рівні, поліпшити ефективність роботи українських організацій, задіяних у справі боротьби з ВІЛ/СНІД, а також забезпечити більш досконале реагування на епідемію цієї хвороби, що має попередити нові випадки інфікування та визначити ті суспільні групи, де вони з’являються. До завдань проекту належать: 1) підвищення якості послуг, спрямованих на ГНР та їхніх партнерів, у т.ч. за рахунок їх більш досконалої розробки, реагування на зміни характеру епідемії та забезпечення надання сучасних послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІД; 2) зміцнення потенціалу установ та організацій України до розробки і впровадження програм протидії ВІЛ/СНІД.      

Проект «Підвищення ефективності заходів правоохоронних органів, пенітенціарної системи та наркологічної служби у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІД» (HIV PLEDGE)
United Nations Office on Drugs and Crime
30 вересня 2011 року – 30 вересня 2016 року

Проект має на меті скоротити обсяги передачі ВІЛ-інфекції серед ГНР шляхом розширення доступу до сучасних послуг з протидії ВІЛ/СНІД та наркоманії – у т.ч.
під час попереднього ув’язнення, у місцях позбавлення волі та після відбуття терміну покарання – шляхом зміцнення правозахисних та стратегічних заходів, зміцнення потенціалу наркологічних служб до інтеграції послуг з протидії ВІЛ/СНІД та наркозалежності, а також більш широкого надання цих послуг у місцях позбавлення волі та після відбуття терміну покарання. До завдань проекту належать: 1) формування сприятливого середовища для реалізації програм лікування ВІЛ/СНІД та наркозалежності серед ГНР на основі доведених медичних підходів та дотримання прав людини; 2) зміцнення здатності Державної пенітенціарної служби, медичних установ, соціальних служб та громадських організацій до надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ-інфекції, лікування та догляду хворих, у т.ч. програм лікування наркозалежності у місцях позбавлення волі, на основі доведених медичних підходів та дотримання прав людини; 3) розбудова потенціалу систем лікування залежності до надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ-інфекції та лікування наркозалежності на основі доведених медичних підходів та дотримання прав людини.

Проект «Системи вдосконаленого доступу до медичних препаратів та послуг» (SIAPS)
Management Systems for Health
30 вересня 2012 року – 1 жовтня 2016 року

Проект сприяє органам влади України у розширенні доступу до медичних препаратів і діагностичних послуг з лікування ВІЛ/СНІД та туберкульозу у державних закладах охорони здоров'я для тих громадян (у т.ч. малозабезпечених), що потребують такого лікування. До його завдань належать  забезпечення стабільної наявності препаратів та належної результативності лікування на основі більш досконалої роботи інформаційних систем, розбудова інституційного та кадрового потенціалу до зміцнення механізмів постачання препаратів для лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІД, а також зміцнення стратегічних засад, структур і систем, що мають забезпечити якість, безпечність та належне використання препаратів для лікування туберкульозу і ВІЛ/СНІД.

Проект «Зміцнення контролю за туберкульозом в Україні»
Chemonics International Inc.
2 квітня 2012 року – 1 квітня 2017 року
http://www.stbcu.com.ua/

Цей новий п’ятирічний проект має сприяти поліпшенню стану здоров'я громадян України шляхом зниження захворюваності на туберкульоз за рахунок конкретних заходів зі зміцнення системних засад та контролю якості лікування звичайного туберкульозу, туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ) та коінфекції «туберкульоз-ВІЛ». У центрі уваги проекту перебувають такі питання, як підвищення результативності лікування  та формування стійкої прихильності до його режимів згідно з міжнародними стандартами. Він також покликаний забезпечити ефективне ведення хворих на МЛС-ТБ, належну відповідь на зростання кількості випадків коінфекції «туберкульоз-ВІЛ» та вищий рівень безпеки медичного середовища.

Проект «Здоров'я жінок України»
JSI Research and Training Institute
1 жовтня 2011року – 30 вересня 2016 року
http://www.tfh.jsi.com

USAID сприяє заходам української сторони, спрямованим на скорочення кількості абортів і випадків небажаної вагітності (яка нині є високою), завдяки належному та ефективному застосуванню сучасних засобів контрацепції. Проект «Здоров'я жінок України» співпрацює з надавачами медичних послуг у визначених регіонах країни, аби вдосконалити навички надання відповідних консультацій. Спільно з приватними виробниками фармацевтичних препаратів USAID сприяє ширшому розповсюдженню інформації про сучасні методи планування сім'ї. Також надається підтримка МОЗ України у втіленні Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 р. До очікуваних результатів проекту належать наступні: 1) забезпечення жінкам та подружжям можливості приймати більш інформовані рішення у сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї; 2) підвищення рівня знань надавачів послуг щодо сучасних методів планування сім'ї та використання клінічних і консультативних навичок для подолання необґрунтованих страхів щодо використання гормональних методів контрацепції; 3) формування, на національному та регіональному рівні, сприятливого стратегічного середовища для вдосконалення систем охорони репродуктивного здоров'я та планування сім'ї.

Зниження стигматизації та дискримінації представників груп найвищого ризику в установах охорони здоров'я
All-Ukrainian Network of People Living with HIV (PLWH)
Червень 2013 року – Травень 2016 року
http://www.network.org.ua/home-en/

Мета цього проекту – знизити обсяги стигматизації та дискримінації у зв’язку з ВІЛ-інфекцією, з якими стикаються представники груп найвищого ризику (ГНР), у т.ч. споживачі ін'єкційних наркотиків і люди, що живуть з ВІЛ/СНІД, з основною увагою до питань надання послуг. Проект має досягти цього за рахунок виконання трьох наступних завдань: 1) розробки та впровадження правил, умов та практики, комфортних для ГНР, у пілотних медичних закладах двох цільових регіонів України; 2) розробки, експериментального впровадження й інституціоналізації у закладах освіти та підвищення кваліфікації лікарів та інших медичних працівників у цільових регіонах навчальних модулів для надавачів послуг, що враховують гендерні питання та мають попередити і скоротити обсяги стигматизації та дискримінації ГНР у зв’язку з ВІЛ-інфекцією; 3) підвищення потенціалу Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД та її партнерських громадських організацій до зниження стигматизації й дискримінації ГНР та інституційного оформлення відповідних заходів. Проект працюватиме на загальнонаціональному рівні та у двох цільових регіонах України.   

Покращення контролю за вживанням алкоголю та тютюнопалінням під час вагітності
University Research Co., LLC (URC)
Січень 2013 року – Вересень 2014 року

Проект має на меті скоротити обсяги споживання алкоголю та тютюнопаління серед вагітних жінок та жінок репродуктивного віку (15-49 років) в Україні. Проект передбачає надання консультацій у закладах охорони здоров'я, що базуються на принципах доказової медицини та повинні сприяти припиненню споживання алкоголю і тютюнопаління. Він ставить перед собою наступні завдання: 1) як мінімум на 80% скоротити споживання алкоголю та тютюнопаління серед вагітних жінок на базі визначених медичних закладів у двох областях України (Луганській та Полтавській); 2) охопити не менше 90% жінок репродуктивного віку медичними консультаціями з питань планування сім'ї.     

Зміцнення систем охорони здоров'я для забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні
«Делойт Консалтинг»
Жовтень 2013 року – жовтень 2018 року

Мета цього проекту полягає у зміцненні систем охорони здоров'я України, аби забезпечити реалізацію дієвих та сталих заходів для профілактики ВІЛ-інфекції та СНІД, а також надання відповідних послуг представникам груп найвищого ризику. Основні завдання проекту є наступними: 1) Сприяти посиленню провідної ролі української сторони, а також її здатності до розробки та реалізації заходів державної політики на протидію ВІЛ/СНІД, що базуються на принципах доказової медицини та враховують гендерні питання; 2) Оптимізувати розподіл ресурсів для впровадження національних та регіональних програм протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику; 3) Зміцнити кадрові ресурси у сфері надання послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику. Проект працюватиме на загальнонаціональному рівні, а також у тих регіонах України (кількістю до десяти), де показники захворюваності на ВІЛ/СНІД є найвищими.

Покращення стратегічного середовища та розширення участі громадянського суспільства у вирішенні питань репродуктивного здоров'я та планування сім’ї в Україні
Благодійний фонд «Здоров'я жінки і планування сім’ї»
Жовтень 2013 року – вересень 2016 року

Цей проект має на меті підвищити здатність Благодійного фонду «Здоров'я жінки і планування сім’ї» до обґрунтування належних змін у галузі державної політики та обстоювання прав громадян у питаннях репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. Завдяки цьому Фонд має стати провідною українською громадською організацією у даній сфері, а його діяльність – відповідати міжнародним стандартам.  Проект повинен виконати два завдання: 1) Сприяти покращенню національного стратегічного середовища для вирішення питань репродуктивного здоров'я та планування сім'ї; 2) Створити форум для просування заходів у сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї у співпраці з іншими зацікавленими сторонами.  Його діяльність відбуватиметься у тісному співробітництві з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти та Міністерством соціальної політики, профільними комітетами Верховної Ради України, Фондом народонаселення ООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ та громадськими організаціями, які працюють у сфері жіночого здоров'я та захисту прав жінок.    

Last updated: September 10, 2014

Share This Page