Flag of Ukraine

Охорона довкілля та протидія зміні клімату

Language: English | Ukrainian


Дирктор дитячого садочка Наталія Шат демонструє нову систему опалення.
Дирктор дитячого садочка Наталія Шат демонструє нову систему опалення.
Фото: Проект USAID "Реформа міського теплозабезпечення"

USAID є одним з лідерів у втіленні заходів, що покликані зменшити енергетичну залежність України та кількість викидів СО2 за рахунок зниження втрат та неефективного використання енергії у мережах теплопостачання. Агентство сприяє формуванню державно-приватних партнерств, які будуть здатні залучити приватний капітал та запровадити стимули у сфері управління, аби забезпечити модернізацію зношеної та застарілої інфраструктури та системи комунальних послуг.

Програми USAID у сфері енергетики допомагають підвищити рівень енергоефективності економіки України та скоротити її залежність від імпорту енергоносіїв. Окрім того, Агентство сприяє реформуванню сектора міського теплозабезпечення (що є одним з основних споживачів енергоресурсів) шляхом зміцнення законодавчих, регуляторних та інституційних механізмів для його більш ефективної діяльності. USAID також підтримує заходи у сфері соціального захисту, що мають забезпечити вразливим верствам населення доступ до опалення за прийнятною ціною.

Поточні проекти

Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород
ВБО «Інститут місцевого розвитку»
23 травня 2013 року – 22 травня 2015 року

Метою проекту є розробка екологічно та економічно обґрунтованих підходів до сталого вирішення проблем енергозабезпечення у Миргородському районі Полтавської області на основі ширшого використання біомаси з відходів виробництва місцевих с/г підприємств. Проект повинен створити критично важливі елементи інфраструктури екологічно чистої енергетики для потреб місцевого економічного розвитку, що дасть змогу розширити ринкові можливості для використання біомаси з місцевих джерел, скоротити обсяг викидів СО2 та витрати споживачів енергоресурсів, а також підвищити рівень енергетичної незалежності району. Для цього він має виконати наступні завдання: підтримати формування сприятливого регуляторного середовища на регіональному рівні; створити інфраструктуру для збирання, переробки та зберігання біомаси; розробити та реалізувати модель експлуатації котельної з використанням біопалива; створити рамкову основу державно-приватного партнерства для розширення використання біомаси у Полтавській обл. за провідної ролі приватного бізнесу.

Муніципальна енергетична реформа в Україні (MERP)
International resources group Ltd. (IRG)
27 вересня 2013 року – 29 вересня 2017 року

Метою проекту є зменшення та пом’якшення впливу викидів парникових газів в Україні, які є наслідком неналежного використання джерел енергії і, таким чином, забезпечити кращу енергетичну безпеку країни та економічне зростання.

В рамках проекту 1) підтримуватиметься удосконалення нормативно-правового середовища на забезпечення низьковуглецевого розвитку; 2) підтримуватимуться інвестиції у низьковуглецеві технології та засоби виробництва; 3) надаватиметься навчання з метою підвищення спроможностей та поінформованості; 4) підтримуватиметься спроможність Уряду України в реалізації стратегій низьковуглецевого розвитку.

Last updated: May 18, 2015

Share This Page