Flag of Ukraine

Економічний розвиток

Language: English | Ukrainian

Від часу відновлення незалежності, в Україні здійснювалися поодинокі та не завжди послідовні кроки у напрямку розбудови ринкової економіки, яка забезпечує суспільні інтереси. USAID як і раніше надає допомогу у розбудові сприятливого середовища для підприємницької діяльності, яке забезпечує розвиток малого та середнього бізнесу. Останнім часом, за підтримки Агентства Уряд України здійснив низку етапних заходів у цій сфері, включаючи впровадження електронних систем розкриття інформації та звітності для публічних компаній, формування інститутів, що забезпечують прозорість та ефективність операцій з активами, а також розвиток ринку цінних паперів.

USAID сприяє побудові в Україні потужного фінансового сектору, який регулюється політично та фінансово незалежними структурами, працює на основі оптимальної міжнародної практики, є інтегрованим до міжнародних стандартів та користується довірою з боку громадян України й інвестиційної спільноти.

Програми USAID допомагають поліпшити бізнес-клімат на національному та місцевому рівні, що має стати стимулом до внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Шляхом оптимізації нормативно-правової бази, від якої залежить вартість ведення бізнесу, USAID сприяє підвищенню конкурентоздатності місцевого бізнесу на внутрішньому та загальносвітовому ринку.

Поточні проекти

Розвиток комерційного права в Україні
Центр комерційного права
16 жовтня 2011 року – 15 жовтня 2015 року
http://www.commerciallaw.com.ua/uk

Проект USAID з реформування комерційного законодавства допомагає Уряду України у розробці проектів законів та нормативних актів з таких питань, як діяльність державно-приватних партнерств, оподаткування, процедури банкрутства, реєстрація підприємств, а також у інших сферах, що є ключовими для розвитку економіки. З 2003 року в Україні працює Центр комерційного права. Він є наступником попередніх програм USAID, що сприяли Уряду України у розробці сучасного законодавства та ринково орієнтованих заходів державної політики, які прийшли на зміну законам радянського зразка та застарілим нормам, успадкованим від часів командно-адміністративної економіки.

Інвестиції та кредитування бізнесу
Western NIS Enterprise Fund/Horizon Capital
21 вересня 1994 року – 26 серпня 2016 року

Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» - це інвестиційний фонд, початковий капітал якого (150 млн. доларів) був наданий Урядом США. Фонд був створений у 1994 р. з метою сприяння діяльності приватизованих і нових приватних підприємств, а також фізичних осіб-підприємців в Україні, Молдові та Білорусі. Він пропонує капітал та методи управління, що мають допомогти підприємствам приватного сектору перебудувати і розширити їхню роботу. Фонд «Вестерн Ен-ай-Ес Ентерпрайз» загалом інвестував 168 млн. доларів для розвитку регіону. Об’єктами цих інвестицій були 118 підприємств, де працює 25 тис. 700 громадян. Фонд також забезпечив навчання та професійний розвиток сотень молодих фахівців з питань фінансів, міжнародних стандартів обліку, маркетингу, збуту та менеджменту.

Проект розвитку фінансового сектору – FINREP-II
FMI
1 жовтня 2012 року – 30 вересня 2017 року
http://www.finrep.kiev.ua/index_ua.php

Проект розвитку фінансового сектору FINREP-II допомагає Україні створити прозору, стійку фінансову систему та відновити суспільну довіру до фінансових ринків шляхом надання широкого спектру фінансових послуг з метою зниження ризику; зміцнення нагляду/регулювання з метою підвищення прозорості фінансових ринків, а також покращення обізнаності громадян у сфері фінансових послуг і прав, що надасть можливість приймати більш раціональні фінансові рішення. Проект має три основні завдання: 1) посилення нагляду/регулювання фінансового сектору, 2) розвиток фінансового ринку та ринку деривативів, 3) підвищення фінансової грамотності населення в цілому.

Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ)-ІІ
Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень
30 вересня 2011 року – 28 лютого 2017 року
http://www.ibser.org.ua

Цей проект сприяє ефективному та прозорому виконанню місцевих бюджетів, аби стимулювати соціально-економічний розвиток територіальних громад. ЗМФІ-ІІ надає органам центральної та місцевої влади законодавчу, методологічну та організаційну підтримку у поширенні програмно-цільового методу бюджетної діяльності (ПЦМ) на всі місцеві бюджети в Україні, а також забезпечує постійне навчання фахівців з питань ПЦМ. На сьогодні, проект співпрацює з 15 містами у розробці та впровадженні багаторічних стратегій розвитку з використанням методів фінансової діяльності, які заохочують енергоефективність. Ще одним його завданням є підвищення рівня обізнаності громадян з процесами державного бюджетування, доходами та видатками бюджету.

Програма розвитку державно-приватних партнерств
FHI Development 360
1 жовтня 2010 року – 30 вересня 2015 року
http://ppp-ukraine.org/

Ця програма має на меті сприяти розвитку в Україні державно-приватних партнерств (ДПП) як моделі співпраці між державою та приватним бізнесом. При цьому наголос робиться на залучення коштів та фахового досвіду приватного сектору з метою реалізації проектів, що забезпечують покращення інфраструктури та якості державних послуг як у міській, так і у сільській місцевості. До основних напрямів діяльності програми належать: 1) сприяння правовим та інституційним реформам; 2) допомога у створенні національного органу з питань ДПП для поєднання інтересів влади та приватного сектору; 3) навчання представників державного і приватного сектору з питань розробки та реалізації проектів ДПП, а також інформування суспільства про потенційний вплив цих проектів на вирішення питань соціально-економічного розвитку; 4) допомога у розробці та впровадженні 10 проектів ДПП.

Проект «Підтримка термінових реформ з метою поліпшення бізнес-клімату в Україні» (SURE)
«Центр міжнародного приватного підприємництва» (Center for International Private Enterprise - CIPE)
26 вересня 2014 року – 25 вересня 2015 року

Проект «Підтримка термінових реформ з метою протидії корупції та поліпшення бізнес-клімату в Україні» (Supporting Urgent Reforms to Fight Corruption and Improve the Business Environment in Ukraine - SURE) розрахований на один рік, та має сприяти виробленню і реалізації терміново необхідних реформ з метою вдосконалення бізнес-клімату для діяльності малих і середніх підприємств України. Аби досягти своєї загальної мети, проект використовуватиме експертний досвід мережі партнерів CIPE в Україні та за кордоном, а також інші ресурси для надання органам влади України (на національному та субнаціональному рівні) технічної допомоги та консультацій у сфері реформування державної політики для протидії корупції та покращення умов діяльності малого і середнього бізнесу, у тому числі – і на основі співпраці з ініціативою «Реанімаційний пакет реформ». Проект також надаватиме безпосередню допомогу органам влади України у впровадженні цих реформ. Ще одним напрямом його діяльності стане розбудова потенціалу та налагодження співпраці між підприємницькими об'єднаннями, незалежними науково-аналітичними центрами та іншими структурами громадянського суспільства – аби забезпечити їх довготермінову спроможність дієво представляти та захищати інтереси бізнесу та громадян. Таким чином проект зробить свій внесок до майбутніх заходів USAID, які мають сприяти зниженню корупції та покращенню бізнес-клімату.

Програма розбудови місцевого потенціалу
Корпус миру США
18 липня 2013 року – 30 вересня 2017 року

На основі партнерства між Місією USAID та Корпусом миру США в Україні, Програма розбудови місцевого потенціалу має залучити досвідчених волонтерів Корпусу миру до співпраці з українськими громадськими організаціями. Волонтери направлятимуться безпосередньо на місця та працюватимуть з тими ГО, які є партнерами USAID, протягом двох років, забезпечуючи їм можливості для розвитку організаційного потенціалу. За підтримки волонтерів Корпусу миру, ГО здійснять оцінку своїх організаційних спроможностей, визначать ті ділянки, що потребують вдосконалення, а їх співробітники пройдуть додаткове навчання з метою вирішення цих питань. При цьому, українські ГО-партнери отримають нагоду зміцнити свій організаційний потенціал до виконання високоякісних програм розвитку у співпраці як загалом з міжнародними донорами, так і зокрема з USAID. Поряд з виконанням завдань Проекту розвитку громад, здійснюваного Корпусом миру в Україні, ця програма має сприяти досягненню однієї з цілей роботи USAID – безпосереднього залучення місцевих організацій до реалізації заходів Агентства у сфері розвитку.

Ініціатива з розвитку потенціалу у сфері фінансового управління (Financial Management Capacity Development Initiative – FMCDI)
«Файненшл Маркетс Інтернешнл, Інк.» (FMI)
26 вересня 2014 – 25 вересня 2016 року

Проект FMCDI спрямований на набуття місцевими партнерами в Україні, Молдові та Білорусі належного фінансового й операційного потенціалу для виконання контрактів і реалізації програм за підтримки USAID та інших міжнародних донорів. З цією метою проект сприятиме підвищенню якості та розширенню спектру послуг у сферах аудиту та консалтингу, які пропонуються організаціям у цих країнах.
На середній та довший термін часу, проект має забезпечити досягнення наступних результатів: 1) налагодження тіснішої співпраці між регіональними місіями USAID та місцевими організаціями-виконавцями, багатьом з яких бракує належного інституційного потенціалу; 2) зміцнення відносин між регіональними місіями та місцевими партнерами у складі громадського сектору; 3) побудова сталого механізму, що забезпечує зростання потенціалу місцевих організацій; 4) підвищення якості та розширення спектру послуг у сфері фінансового управління, які пропонуються на місцевих ринках.

Лідерство в економічному врядуванні (LEG/LEV)
Фонд Східна Європа (EEF) у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (IER), CASE Україна, та Київським економічним інститутом Київської школи економіки (KEI)
19 грудня 2014 року - 18 грудня 2019 року

Метою заходів в рамках проекту Лідерство в економічному врядуванні є поліпшення сприятливого для бізнесу середовища з залученням місцевих організацій, які мають визнаний рівень технічного розвитку та кваліфікацію, та зміцення інституційних можливостей таких організацій з метою визначення необхідних коректив у стратегії та мотивування до конкретних інституційних реформ. Ця діяльність має три цілі: 1) визначення правових, регулятивних та адміністративних заходів на поліпшення бізнес-середовища для українських малих та середніх підприємств; 2) надання підтримки центральному уряду та місцевим адміністраціям у розробці, просуванні та впровадженні ефективних реформ на підтримку малих та середніх підприємств; та 3) координація з та підтримка зацікавлених сторін у бізнес-середовищі в питаннях відстоювання економічно обгрунтованих та фінансово відповідальних реформ.

Last updated: May 18, 2015

Share This Page