Flag of Ukraine

Економічний розвиток

Language: English | Ukrainian

Від часу відновлення незалежності, в Україні здійснювалися поодинокі та не завжди послідовні кроки у напрямку розбудови ринкової економіки, яка забезпечує суспільні інтереси. USAID як і раніше надає допомогу у розбудові сприятливого середовища для підприємницької діяльності, яке забезпечує розвиток малого та середнього бізнесу. Останнім часом, за підтримки Агентства Уряд України здійснив низку етапних заходів у цій сфері, включаючи впровадження електронних систем розкриття інформації та звітності для публічних компаній, формування інститутів, що забезпечують прозорість та ефективність операцій з активами, а також розвиток ринку цінних паперів. 

USAID сприяє побудові в Україні потужного фінансового сектору, який регулюється політично та фінансово незалежними структурами, працює на основі оптимальної міжнародної практики, є інтегрованим до міжнародних стандартів та користується довірою з боку громадян України й інвестиційної спільноти.

Програми USAID допомагають поліпшити бізнес-клімат на національному та місцевому рівні, що має стати стимулом до внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Шляхом оптимізації нормативно-правової бази, від якої залежить вартість ведення бізнесу, USAID сприяє підвищенню конкурентоздатності місцевого бізнесу на внутрішньому та загальносвітовому ринку.    

Поточні проекти

Розвиток комерційного права в Україні
Центр комерційного права
16 жовтня 2011 року – 15 жовтня 2015 року
http://www.commerciallaw.com.ua/uk

Проект USAID з реформування комерційного законодавства допомагає Уряду України у розробці проектів законів та нормативних актів з таких питань, як діяльність державно-приватних партнерств, оподаткування, процедури банкрутства, реєстрація підприємств, а також у інших сферах, що є ключовими для розвитку економіки. З 2003 року в Україні працює Центр комерційного права. Він є наступником попередніх програм USAID, що сприяли Уряду України у розробці сучасного законодавства та ринково орієнтованих заходів державної політики, які прийшли на зміну законам радянського зразка та застарілим нормам, успадкованим від часів командно-адміністративної економіки.     

Інвестиції та кредитування бізнесу
Western NIS Enterprise Fund/Horizon Capital
21 вересня 1994 року – 26 серпня 2016 року

Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» - це інвестиційний фонд, початковий капітал якого (150 млн. доларів) був наданий Урядом США. Фонд був створений у 1994 р. з метою сприяння діяльності приватизованих і нових приватних підприємств, а також фізичних осіб-підприємців в Україні, Молдові та Білорусі. Він пропонує капітал та методи управління, що мають допомогти підприємствам приватного сектору перебудувати і розширити їхню роботу. Фонд «Вестерн Ен-ай-Ес Ентерпрайз» загалом інвестував 168 млн. доларів для розвитку регіону. Об’єктами цих інвестицій були 118 підприємств, де працює 25 тис. 700 громадян. Фонд також забезпечив навчання та професійний розвиток сотень молодих фахівців з питань фінансів, міжнародних стандартів обліку, маркетингу, збуту та менеджменту.
      
Проект розвитку фінансового сектору – FINREP-II
FMI
1 жовтня 2012 року – 30 вересня 2017 року
http://www.finrep.kiev.ua/index_ua.php

Проект розвитку фінансового сектору FINREP-II допомагає Україні створити прозору, стійку фінансову систему та відновити суспільну довіру до фінансових ринків шляхом надання широкого спектру фінансових послуг з метою зниження ризику; зміцнення нагляду/регулювання з метою підвищення прозорості фінансових ринків, а також покращення обізнаності громадян у сфері фінансових послуг і прав, що надасть можливість приймати більш раціональні фінансові рішення. Проект має три основні завдання: 1) посилення нагляду/регулювання фінансового сектору, 2) розвиток фінансового ринку та ринку деривативів, 3) підвищення фінансової грамотності населення в цілому.

Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ)-ІІ
Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень
30 вересня 2011 року – 30 вересня 2015 року

Цей проект сприяє ефективному та прозорому виконанню місцевих бюджетів, аби стимулювати соціально-економічний розвиток територіальних громад. ЗМФІ-ІІ надає органам центральної та місцевої влади законодавчу, методологічну та організаційну підтримку у поширенні програмно-цільового методу бюджетної діяльності (ПЦМ) на всі місцеві бюджети в Україні, а також забезпечує постійне навчання фахівців з питань ПЦМ. На сьогодні, проект співпрацює з 15 містами у розробці та впровадженні багаторічних стратегій розвитку з використанням методів фінансової діяльності, які заохочують енергоефективність.  Ще одним його завданням є підвищення рівня обізнаності громадян з процесами державного бюджетування, доходами та видатками бюджету.

Проект «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування» (ДІАЛОГ)
Асоціація міст України
11 травня 2010 року – 9 листопада 2014 року

Проект ДІАЛОГ забезпечує навчання та консультування державних службовців, громадських організацій та широкого загалу, аби сприяти формуванню клімату для реформ місцевого самоврядування та широкої суспільної підтримки процесів децентралізації. Його мета – допомогти рівноправному діалогу між місцевим самоврядуванням та центральною владою, а також створенню і розбудові правових та інституційних основ для розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Програма розвитку державно-приватних партнерств
FHI Development 360
1 жовтня 2010 року – 30 вересня 2015 року

Ця програма має на меті сприяти розвитку в Україні державно-приватних партнерств (ДПП) як моделі співпраці між державою та приватним бізнесом. При цьому наголос робиться на залучення коштів та фахового досвіду приватного сектору з метою реалізації проектів, що забезпечують покращення інфраструктури та якості державних послуг як у міській, так і у сільській місцевості. До основних напрямів діяльності програми належать: 1) сприяння правовим та інституційним реформам; 2) допомога у створенні національного органу з питань ДПП для поєднання інтересів влади та приватного сектору; 3) навчання представників державного і приватного сектору з питань розробки та реалізації проектів ДПП, а також інформування суспільства про потенційний вплив цих проектів на вирішення питань соціально-економічного розвитку; 4) допомога у розробці та впровадженні 10 проектів ДПП.
 

Last updated: May 28, 2014

Share This Page